Nu kan företag ”städa bort” sina koldioxidutsläpp

Genom att lagra koldioxid från biomassa, så kallad BECCS-teknik, erbjuder Biorecro företag att "städa bort" sina utsläpp från atmosfären. Nu har det första företaget provat.

Det är företaget Inrego, som varje år släpper ut 113 ton koldioxid i atmosfären, som nu blir det första att städa upp sina utsläpp genom så kallad BECCS-teknik från svenska företaget Biorecro.

BECCS handlar om att samla in och lagra koldioxid precis som vanlig CCS-teknik. Skillnaden är att man enbart fångar och lagrar koldioxid från biomassa (bio energy). Eftersom biomassa binder upp koldioxid när den växer så är biomassan redan koldioxidneutral. Genom att använda koldioxid från biomassa, i till exempel massaindustrier, biogasanläggningar och etanolfabriker, så skapas därför minusutsläpp. BECCS skiljer sig inte nämnvärt från CCS rent tekniskt. Det som verkligen skiljer är resultatet då BECCS faktiskt tar bort koldioxid från atmosfären medan CCS enbart minsakr utsläppen.

Biorecro som står bakom BECCS-tekniken har fått stor uppmärksamhet för sin teknik och både WWF och Internationella energimyndigheten IEA har slagit fast att BECCS är avgörande för att kunna stoppa klimatförändringen. Och nu är alltså verksamheten igång i och med Inrego som första företagskund.

Den koldioxid som Integro släpper ut kommer nu att samlas in, komprimeras och pumpas ned två kilometer under jorden vid Biorecros anläggning i Illinois, USA. Där lagras den flytande koldioxiden som under de kommande årtusonden kommer omvandlas till sten.
– Man skulle kunna se det som ett nytt alternativ till klimatkompensation. Men istället för att kompensera för utsläpp så minskar vi faktiskt andelen koldioxid i atmosfären i absoluta tal, säger Biorecros vd Henrik Karlsson till Miljöaktuellt.

Förhoppningarna på CCS-teknik har minskat kraftigt de senaste åren. Koljätten Vattenfall har till exempel meddelat att man lägger ner sina stora CCS-satsningar. Motgångarna för tekniken beror till stor del på skepsis hos allmänheten och ett politiskt ointresse. Trots att BECCS och CCS i stort sett är samma teknik så oroar sig inte Henrik Karlsson.
– Kritiken mot CCS har framförallt handlat om en kritik mot kolkraftindustrin. CCS-tekniken är ju starkt kopplad till kolkraft, och många miljöorganisationer har menat att CCS kan befästa kolkraftens legitimitet. Så är det inte alls med BECCS. Vi arbetar inte med vare sig kol eller olja eller några andra fossila bränslen.

Henrik Karlsson tycker också att man kan diskutera vad det egentligen var som fick Vattenfall att lägga ner sina CCS-satsningar.
– De hävdade att det fanns ett stort motstånd, men frågan är om Vattenfall verkligen ville göra CCS över huvud taget. Hade de verkligen velat det så hade de kunnat vara igång för länge länge sen. CCS är en relativt enkel teknik, så det var inget som hindrade dem. Vi har ju redan lyckats lagra 300 000 ton, varför skulle inte Vattenfall kunna göra det?

Henrik Karlsson konstaterar slutligen att BECCS-tekniken är en av få tekniker som faktiskt inte bara minskar utsläppen av koldioxid – utan också minskar den befintliga andelen koldioxid i atmosfären.
– Forskarna är överens om att vi måste under 350 ppm koldioxid i atmosfären. Idag ligger vi på 392 ppm i årsgenomsnitt. Och vi ökar med 2 ppm varje år. Det räcker alltså inte att minska utsläppen, vi måste rena atmosfären från befintlig koldioxid. Och det är vad vi gör.