Nu kommer de klimatsmarta förpackningsalternativen

Den nya lagen om plastpåsar har inte bara lett till att användningen av bärkassar i plast har minskat kraftigt, den har också bidragit till att lyfta frågan om miljöpåverkan från andra typer av förpackningar.

Nyligen meddelade Stora Enso att man driver en satsning på klimatsmarta förpackningar för e-handeln under namnet e-TALES. Ett annat exempel på ett företag som vill erbjuda klimatsmarta förpackningsalternativ är Avisera. Under 2016 lät företaget genomföra klimatanalyser med livscykelperspektiv på sina förpackningslösningar för att mäta deras klimatpåverkan i koldioxidutsläpp. Klimatanalysen omfattade samtliga steg, från produktion av respektive råvara, till det att produkten levereras hos kund. Analysen blev startpunkten för ”ÅterBära-100% klimatneutralt”, ett initiativ som innebär att Avisera klimatkompenserar varje produkt med Återbära-märkning genom att plantera träd i ett colombianskt trädplanteringsprojekt certifierat enligt Gold Standard.

Initiativet lanserades nyligen och först ut av Aviseras kunder att välja klimatneutrala förpackningar är Nudie Jeans som till våren bara kommer att ha klimatneutrala papperspåsar i sina butiker.