Nu säljs genmodifierad lax i butiker

Nu erbjuds den genmanipulerade atlantlaxen på amerikanska middagsbord. GMO-laxen beräknas växa dubbelt så snabbt som den konventionellt odlade laxen.

Nu godkänner statliga myndigheter i USA att GMO-laxen får säljas i butiker. Laxen blir också det första genetiskt förändrade djuret att säljas i USA:s livsmedelsbutiker, rapporterar The New Tork Times. 

Godkännandet har mött hård kritik från konsument- och miljögrupper, som hävdar att säkerhetsstudierna är otillräckliga samt att den vilda laxen kan påverkas om den genmodifierade laxen lyckas simma ut i hav och floder.

Myndigheterna menar också att det inte krävs speciella etiketter för det modifierade livsmedlet, då det inte finns några betydelsefulla skillnader mellan GMO-laxen och den traditionella. Än så länge vet man inte hur det kommer gå att sälja laxen, men flera ledande stormarknader har sagt att de inte har planer på att sälja laxen.

Läs mer här.