Nu ska Sveriges mest hållbara livsmedelsbutik utses

I vår släpper White Guide sin första hållbarhetsguide över matbutiker.

Mellan oktober 2017 och mars 2018 kommer White Guide att testa 450 svenska livsmedelsbutiker för att se hur de står sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna som tagits fram i samarbete med WWF rör bland annat butikernas sortiment av hållbart producerade livsmedel, samt att man värnar om hållbar konsumtion, både i butik och i kommunikationen med kunderna. Syftet med White Guide Green är ge konsumenter insikt i livsmedelsbutikernas hållbarhetsarbete och belöna de matbutiker som anstränger sig mest.