Ny bilförsäkring hjälper förare att köra miljösmart

I början av 2017 kommer en ny bilförsäkring som ska få svenska bilförare att köra säkrare och mer miljövänligt.

I början av 2017 kommer en ny bilförsäkring som ska få svenska bilförare att köra säkrare och mer miljövänligt. Det är företaget Greater Than som, tillsammans med Moderna Försäkringar, lanserar en försäkring som baseras på körstil istället för på ålder eller bostadsort.

Enerfy, som försäkringen heter, bygger på en läsare som man sätter in i bilen och som sedan kopplas till telefonen. Läsaren registrerar hur föraren kör och informationen analyseras sedan och omvandlas till en premie som speglar förarens körbeteende.
– I appen du har i din telefon finns också möjlighet att få coaching och se hur du kan göra för att köra mer säkert och miljösmart. Det finns en funktion i appen som heter ”miljöpåverkan” där du kan se hur mycket koldioxid du sparat i form av petflaskor, flygresor eller planterade träd, berättar Emma Tranevik på Greater Than och tillägger:
– WWF och Energimyndigheten har gjort en utredning som visar att om alla bilförare skulle använda sig av vår produkt så skulle vi kunna minska världens koldioxidutsläpp med 100 miljoner ton per år.