Ny dag ska öka finansieringen av hållbara affärsidéer