Ny handbok om hur dricksvattenförsörjningen kan klimatanpassas