Ny klimatpanel undersöker svenskarnas känslor inför klimatförändringarna

Syftet med sajten Klimatpanelen är både att samla in kunskap om svenskarnas syn på klimatfrågorna, och att sprida kunskap om den senaste forskningen på klimatområdet.

Foto: TJENA/Pixabay

Vädertjänsten Grönt Väder har lanserat en ny klimatpanel för att samla in svenskarnas känslor, uppfattningar och kunskap om klimatförändringarna. Den som registrerar sig på sajten får svara på månatliga enkäter med frågor gällande livsmedel, transport, energiförbrukning, konsumtionsvanor och andra frågor kopplade till klimatet. Resultaten kommer att sammanställas och presenteras i analyser och rapporter.

Ett syfte med Klimatpanelen är att ge beslutsfattare och andra en bättre uppfattning om hur engagerade svenskarna är i klimatfrågan, och vilken typ av förändringar människor är beredda att göra för att leva mer klimatsmart. ”Vi kommer exempelvis kunna ge svar på vilka orosmoment svenskarna upplever som störst, vilka miljösatsningar man tror på allra mest och vilka informationskällor man har högst förtroende för” säger Katja Samoilina, projekledare för Klimatpanelen till tidningen Land Lantbruk.

Ett annat syfte med sajten är att öka kunskapen om klimatförändringarna genom att tillgängliggöra den senaste forskningen på klimatområdet och ge konkreta råd till människor som vill leva mer miljövänligt och värna om klimatet.

Grönt Väder är ett samarbete mellan SMHI och LRF Media.

Registrera dig i Klimatpanelen här