“Bättre samordning krävs för att säkra riskbedömningar av kemikalier i vatten”