Ny lösning ska minska Ikeas matsvinn med 50 procent

Ikea lanserar nu ny teknik för att minska matavfallet från möbeljättens restauranger. Målsättningen med initiativet ”Mat är värdefullt” är att matsvinnet ska minska med 50 procent fram till 2020.

Genom att restaurangerna utrustas med en våg som är kopplad till en pekskärm kan kunderna själva se hur mycket mat de kastat. Samtidigt får Ikea information om hur stort svinnet är och kan därmed planera bättre, men också hitta sätt att ta tillvara på den bortkastade maten. Än så länge har 20 procent av Ikeas varuhus implementerat lösningen som bidragit till att reducera matavfallet med 70 200 kg, motsvarande 341 000 kg koldioxid, globalt. I en studie som genomförts bland de som arbetar med Ikeas restaurangverksamhet uppger över 70 procent av personalen att man är stolt Ikeas satsning.