Ny metod omvandlar koldioxid till bakpulver

I den indiska industristaden Tuticorin har ett företag lyckats omvandla koldioxidutsläpp från en koleldad fabrik till natriumkarbonat, alltså bakpulver.

Hittills har diskussionen om hur man ska få bort koldioxid ur atmosfären framförallt handlat om koldioxidlagring (CCS). Traditionell koldioxidlagring bygger på att gasen samlas in och pumpas ner i berggrunden där den lagras under hårt tryck för att hållas i flytande form. Förra året tog Island CCS-tekniken ett steg längre när man utvecklade en metod där koldioxid genom en kemisk process kunde omvandlas till sten. Men enligt Carbonclean, som är det företag som ligger bakom den indiska metoden, är det här första gången som koldioxid samlas in och används till något som skapar värde.

En stor fördel med metoden är att den är billig och enkel. Medan traditionell koldioxidlagring är beroende av statligt stöd för att genomföra de kostsamma infrastrukturinvesteringar som krävs, förlitar sig Carbonclean på en ny mer effektiv koldioxidavskiljande kemikalie. Det gör att man inte behöver investera i stora och kostsamma anläggningar för att urskilja de relativt små mängderna koldioxid som finns i utsläpp. Man behöver inte heller pumpa ner gasen i marken för att omvandla den till natriumkarbonat.

Med sin metod räknar Carbonclean med att kunna binda upp till 60 000 ton koldioxid om året. Utöver att det säljs som bakpulver används natriumkarbonat även vid tillverkning av glas, sötningsmedel, tvättmedel och pappersprodukter.