Ny överenskommelse om internationellt kemikalieavtal