Ny rapport: Klimatutsläppen kan halveras till 2030 – med dagens teknik