Ny rapport: Små incitament till cirkulära affärsmodeller