Bilpool startar samarbetsplattform för klimatpositiva produkter med Max Burger