Ny studie: Därför är hållbar konsumtion större i Sverige än i Finland

En ny undersökning visar att svenskar konsumerar mer hållbart än grannarna i öst. Finländarna är dessutom mer bekymrade över sina konsumtionsvanor.

Den svenska design- och varumärkesbyrån Kuudes har kartlagt svenskars och finnars attityder till konsumtion. Undersökningen visar att svenskarnas attityd till hållbarhet är mer avslappnad än finnarnas. Svenskarna är inte lika principfasta, utan växlar gärna mellan hållbara och mindre hållbara alternativ. Finländarna är mer konsekventa och oroar sig mer för sina konsumtionsvanor. Men undersökningen slår även fast att svenskarna är mer trendkänsliga och benägna att ta till sig nya strömningar. Det, i kombination med den mer lättsamma inställningen till hållbarhet, uppges vara förklaringen till att hållbar konsumtion ändå fått bredare spridning i Sverige.

Här kan du läsa resultatet av undersökningen