Ny studie visar: Cigaretter har en starkt negativ påverkan på miljön och klimatet

Att cigaretter är dåliga för hälsan är allmänt känt men cigarettproduktionen har också en förödande effekt på miljön och klimatet. Det hävdar en ny rapport.

Studien som presenterades under tisdagen vid Världsorganisationens ”Framework Convention on Tobacco Control” har genomförts av forskare från Imperial College i London.

I rapporten har forskarna kartlagt tobaksindustrins negativa miljöpåverkan i form av bland annat koldioxidutsläpp, vattenföroreningar och avskogning.

År 2014 odlades enligt rapporten 32,4 miljoner ton grön tobak som användes för att producera 6 biljoner cigaretter. Tobaksbranschens koldioxidutsläpp samma år låg på 84 miljoner ton, cirka 0,2 procent av de globala koldioxidutsläppen det året skriver forskarna i rapporten.

Enligt studien kräver odlingen av tobak 22 miljarder ton vatten årligen. Att torka tobaksbladen är en energikrävande process som i många länder kräver att man eldar med kol eller ved. Transporter, filter och förpackningsmaterial bidrar ytterligare till cigaretternas negativa miljöpåverkan.

I rapporten jämför forskarna tobaksodling med odling av andra grödor och konstaterar att tobak kräver betydligt mer resurser i form av mark, gödnings- och bekämpningsmedel. På en hektar skulle bönder i Zimbabwe kunna skörda 19 gånger mer potatis än de 1-2 ton tobak som nu odlades på marken skriver forskarna, som dessutom konstaterar att barnarbete är vanligare vid tobaksodling än vid odling av andra grödor.

Nära 90 procent av all tobaksproduktion är förlagt till utvecklingsländer men intäkterna från tobaksindustrin går till företag i rika delar av världen konstaterar forskarna som menar att tobakens negativa effekter på miljön bör speglas i priset på cigaretter. Man uppmanar också tobaksindustrin att ta ansvar för sina produkters hela livscykel.

Läs rapporten här