Ny studie visar: Så kan byggbranschen halvera sin klimatpåverkan

Genom att kombinera byggmaterial på ett smartare sätt kan byggbranschen halvera sin klimatpåverkan. Det visar en ny studie.

Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

 I studien, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, har forskare analyserat hela livscykeln, från utvinning av material till en framtida rivning av byggnaden, för fem olika byggsystem. Därefter har man jämfört klimatpåverkan för flerfamiljshus i trä, betong, samt blandkonstruktioner av trä, stål och betong. I studien har man också tittat på hur klimatpåverkan skulle kunna minimeras för de olika teknikerna.
– Som det ser ut idag är det de träbaserade alternativen som har lägst miljöpåverkan. Betong är den teknik som har störst förbättringspotential men för att komma ner i samma låga påverkan som trä krävs att man implementerar koldioxidinfångning och lagring, CCS-teknik och det är ju teknik som kan användas i stor skala först om tio år kanske, säger Martin Erlandsson på IVL till Aktuell Hållbarhet.

Men den nya studien visar att det finns flera sätt att bygga mer resurseffektiv även med betong.
– En sak som man kan göra är att använda betong med alternativa bindmedel.

Istället för cement från sten kan man använda restprodukter från stålindustrin. I vår studie har vi tittat på betong som innehåller ungefär 50 procent slagg och den har nästan bättre kvalitet än den betong som de flesta använder sig av i Sverige idag, säger Martin Erlandsson.

Betong som innehåller restprodukter är vanlig i många länder, bland annat Norge, Tyskland och Holland. Att den hittills inte använts så mycket i Sverige har med vana att göra säger Martin Erlandsson.
– I Sverige har det funnits ett företag som dominerat marknaden och som säljer en produkt som är väldigt inriktad på cement och det har ju påverkat beställarna. Även om det idag finns ett par leverantörer som har klimatförbättrad betong så finns det bara en som erbjuder det på sin hemsida. Det är något som vi skulle vilja att fler leverantörer gjorde, på så sätt skulle beställarna få upp ögonen för att det finns andra typer av betong.

Även om trä är det material som har minst klimatpåverkan så fungerar det inte att bygga flerbostadshus enbart av trä. Större byggnader kommer alltid att bestå till cirka 25 procent av betong säger Martin Erlandsson.
– Det som behövs är blandkonstruktioner där man kombinerar olika material på ett mycket smartare sätt än idag. Om vi gör det kan vi faktiskt halvera klimatpåverkan med befintlig teknik.