Ny teknik minskar miljöpåverkan

Bland annat sjunker koldioxidutsläppen.

Det är när så kallad kallteknik används vid tillverkning av asfalt som utsläppen minskar. Tekniken kräver mindre energi vid tillverkning och utläggning av asfaltmassor, visar en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI).

– På senare tid har intresset ökat markant för tekniken, eftersom energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser har fått en hög prioritet, säger Safwat Said, forskningsledare på VTI i ett pressmeddelande.