Nya Global Compact-chefen: ”Svenska bolag riskerar förlora ledarrollen”

Skandinaviska företag riskerar att tappa ledarrollen, varnar Lise Kingo.

Lise Kingo, ny chef för FN:s hållbarhetsprogram Global Compact sedan i september, höjer ett varnande finger när det gäller synen på svenska och skandinaviska bolag. Till Miljöaktuellt Idag säger hon att dessa företag varit ”early movers” och tidigt satt hållbarhetsagendan, men att hungriga företag från andra delar av världen nu dyker upp.

– Jag vill säga ett varnande ord till skandinaviska företag. Var försiktiga och fastna inte i synen att skandinaviska bolag av naturen är väldigt hållbara och att den statusen är garanterad. I min nya position ser jag många fantastiska företag från Latinamerika, Asien och andra regioner i världen som är väldigt hungriga, drivna av innovation och som vill förstå hur de kan ta sitt företag längre i en hållbar riktning. En del är väldigt snabba och ambitiösa på ett sätt som jag tror bör oroa skandinaviska bolag lite.

Lise Kingo pekar på några förutsättningar som historiskt gjort förutsättningarna för skandinaviska bolag gynnsamma. Demokrati, respekt för individen, den kollektiva andan och medvetenheten om intressenter i processer. En positiv utveckling som har accelererat extra tydligt sedan Brundtlandrapporten 1987, anser hon. Men nu gäller det att inte tappa fart.

– Den här agendan är ständigt i rörelse och förändras hela tiden. Är ni inte där ute och nosar er till vad som händer just nu och vilket som är ert nästa drag, vilken hållbarhetsagenda ni ska lägga på ledningens bord nästa vecka, då riskerar ni att förlora ledarrollen.