Nya krav på grön investeringsbank

Det behövs för att åstadkomma miljönytta, slår expertisen fast.

Det räcker inte att bara rata miljöförstörande aktier eller obligationer, däremot skulle en investeringsbank med grön prägel göra skillnad.

Det skriver tre debattörer på Göteborgs-Posten debatt, däribland Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen, som i dag överlämnar en ny rapport till riksdagen där miljöeffekter av olika investeringsstrategier analyseras.

"Det räcker inte att välja bort fossilberoende företag för att klara klimatomställningen. Banker och fondförvaltare borde i högre grad låna ut till och investera i företag med hållbara produkter”, heter det vidare i debattinlägget, som du kan läsa i sin helhet här.

Rapporten från Naturskyddsföreningen hittar du här.

Läs pressmeddelandet.