Nya NMC-ordföranden: Minska kunskapsklyftan till hålbarhetscheferna