Nya regler ska skydda fåglar

Det kan bli förbjudet i Sverige att skräpa ner havsmiljön med mikroplast, som hotar fågellivet.

Riksdagen har antagit en motion från den tidigare miljöministern Lena EK (C) med krav på regeringen att utreda möjligheten till ett regelverk som gör att nedskräpning och spridning av mikroplast upphör.

Lena EK konstaterar att kretsloppsarbetet behöver stärkas för att minska förekomsten av kemikalier, mikroplaster och marint skräp i svenska vattendrag där det största problemet är nedskräpningen av plast i haven.

"På den svenska västkusten beräknas årligen 4 000–8 000 kubikmeter skräp flyta i land. Undersökningar som gjorts i Nordsjön visar att mer än 90 procent av fåglarna har plast i magen", skriver EK bland annat i motionen.