Nya rön: Ekologiska kor rapar inte mer metan

SLU har gjort den första studien av hur mycket metan svenska mjölkkor rapar upp. En intressant slutsats är att ekologiska kor, som äter mer grovfoder, inte släpper ut mer metangas än konventionella kor, vilket man tidigare trott.

Förutsatt att man använder ett högkvalitativt grovfoder som är lättsmält och med högt energiinnehåll finns det inga signifikanta skillnader i metanutsläppen från kor som äter 50-procentigt grovfoder och 70-procentigt grovfoder. Det visar den första svenska studien på hur mycket metan svenska mjölkkor rapar upp.

Studien har genomförts av agronomen Rebecca Danielsson vid SLU och resultaten motsäger den vanliga föreställningen att ekologiska kor, som äter mer vallfoder, släpper ut mer metan än konventionellt hållna kor.
– Vår viktigaste slutsats är att det inte finns några signifikanta skillnader mellan fodren om man använder ett högkvalitativt grovfoder som är lättsmält och med högt energiinnehåll, säger hon.

De svenska korna i studien rapade i genomsnitt upp 300 gram metan per dag, vilket är något mindre än den mängd som räknats fram i teoretiska modeller. Studien har utförts genom att man använt en kapsel med spårgasen svavelhexaflorid i våmmen och en en speciell utandningsbehållare kopplad till kons grimma.

Rebecca Danielsson och SLU kommer att fortsätta med fler metanmätningar under vintern.
– Då ska vi titta på hur andra fodersorter påverkar metanutsläppen, säger Rebecca Danielsson.