Nya svavelkraven har redan gett bättre luft

Hälften så höga svaveldioxidhalter i luft uppmätta både på Gotland och Öland.

Ottenby fågelstation på södra Öland. Foto: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utsikt_%C3%B6ver_Ottenby_f%C3%A5gelstation_%C3%96land.jpg

Den här artikeln publicerades i Miljöaktuellts omvärldsbevakning Miljöaktuellt Idag den 5 november.

De skärpta gränsvärdena för svavel i fartygsbränsle, som trädde i kraft vid årsskiftet, har gett positiva miljöeffekter på luften. Det menar forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet som mätt lägre svaveldioxidhalter i luft i kustnära delar av Östersjön än tidigare år.
– Det är sannolikt att de minskade lufthalterna av svaveldioxid vid de kustnära platserna är ett resultat av den minskade svavelhalten i fartygsbränsle som infördes i år, säger Gunilla Pihl Karlsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett uttalande.

Forskarna har gjort mätningar inom de regionala miljöövervakningsprogrammen Krondroppsnätet och Luft- och nederbördskemiska nätet. På Mätplatserna Ottenby på Ölands södra udde och Hoburgen på Gotlands södra udde uppmättes under senvår och tidig sommar ungefär hälften så höga svaveldioxidhalter än medelvärden för motsvarande period de senaste tre åren.

Nu ska forskarna säkra resultatet med fler analyser, bland annat av vindriktningar, för att vara helt säkra.
– Är det som vi tror, att minskningen beror på de skärpta kraven är det mycket positivt. Då är det en åtgärd som minskar påverkan på människors hälsa och skador på miljön i form av försurning, säger Gunilla Pihl Karlsson.

Den 1 januari skärptes gränsvärdena för svavel i fartygsbränsle från 1 procent till 0,1 procent svavel.