Nyckelbiotoper ska klassas olika i olika delar av Sverige