Sverige förtjänar en cirkulär vårbudget

DEBATT. Socialdemokraterna behöver säkerställa en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste synas i vårändringsbudgeten, skriver ledande aktörer inom branscherna för avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme.

Region Stockholm ska driva på för hållbara batterier

DEBATT. Region Stockholm gör nu en historisk satsning på elbussar och inom några år kommer runt 200 eldrivna SL-bussar rulla på stadens gator och vägar. Tysta, rena och moderna. Elbussen är som gjord för en snabbt växande storstad där just buller och luftkvalitet är utmaningarna, skriver Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Ogenomtänkta skatter leder till ökad miljö- och klimatpåverkan

DEBATT. El från kraftvärme ger ett viktigt bidrag för att nå målet om 100 procent förnybart 2040. Men de av regeringen nyligen presenterade kraftvärmeskatterna riskerar både den pågående omställningen och försörjningstryggheten, utan önskad miljönytta, skriver Energiföretagen Sverige.

”EU:s Agenda 2030-strategi vag och blodfattig”

DEBATT. EU-kommissionen har äntligen presenterat tre scenarier för hur EU och medlemsländerna kan uppnå FN-målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. Tyvärr är kommissionens ledarskap blodfattigt, och texten är vag med hur vi ska gå vidare, skriver EU-parlamentarikern Linnéa Engström (MP).

Snabbt besked om solcellsstödet krävs

DEBATT. Solcellsstödet har funnits i tio år och tog fart på riktigt under 2018. Idag står över 13 000 ansökningar i kö, vilket är nästan 40 procent av de som sökt sedan starten 2009. Totalt är kön uppe i 1,4 miljarder. Nu måste vår nye energiminister Anders Ygeman ge besked om nya pengar annars hotas den solelboom som stödet byggt upp under tio års tid.

Avskaffa flygets skattebefrielse – var är handlingsplanen?

BIOFLYG. Regeringens utredare föreslog igår obligatorisk biobränsleinblandning för flyget. Det kommer minska flygets utsläpp med knappt en fjärdedel till 2030. Det är uppenbart att det inte är tillräckligt. Därför måste mycket mer göras för att snabbt minska flygets utsläpp, skriver riksdagsledamoten Jens Holm (V)

”Laddboxar borde vara obligatoriskt”

Att använda de så kallade schukouttagen som permanent lösning för laddning av elbilen, som många privatpersoner gör, innebär stora risker. Därför borde Laddboxar vara obligatorisk vid ägandet av elbil skriver Marie Holmberg Schneider Electric.

”Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg”

DEBATT: Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg för vår egen vinnings skull. Jag har personligen bett familjen Thunberg om ursäkt för att vi inte varit tydligare gällande vad som skulle ingå i det finansiella prospektet. Det skriver Ingmar Rentzhog, vd för We Don’t Have Time.

”Klimatkompensation är inte att köpa sig fri”

Ibland liknas klimatkompensation med avlatsbrev – att man köper sig fri från synder. Men att “köpa sig fri” är möjligen en snygg men definitivt en osann metafor för klimatkompensation. Det skriver Christian Patay, vd på Tricorona Climate Partner och Mattias Goldmann, vd på Fores.

Jo Stefan Löfven, det behövs bindande regler för svenska företags MR-arbete

Ett lagstadgat krav på genomlysning av riskerna, direkta och indirekta sådana, skulle tvinga företag att investera i kompetensen människorättsliga rättigheter. Det påstådda svenska ledarskapet inom ämnet mänskliga rättigheter och företagande är totalt innehållslöst så som det ser ut  idag. Det skriver människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma.

Granska tobaksindustrins dolda baksida

Barnarbete, överfiske och flygets koldioxidutsläpp – många industrier granskas hårt när det gäller hållbarhet. Men det är få som känner till det utbredda barnarbetet på tobaksfälten eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation

Vi behöver en ”Greta” för byggbranschen också

Trots sina fördelar anses passivhus inte lika prestigefullt och har inte samma PR-värde som andra miljöcertifieringar. Passivhus kräver mer kunskap, men är samtidigt betydligt billigare att certifiera än många andra miljöprojekt. Det skriver Ingrid Westman, civilingenjör, vd och grundare av Friendly Building.

Övertramp i debatten om byggreglernas energikrav

Boverkets arbete med att utarbeta nya energikrav i byggreglerna är ingen lätt uppgift. Den får stor betydelse för bebyggelsens utveckling i hållbarhet och med målen halverad energianvändning och fossilfritt. Men den kräver en seriös diskussion och övertänkta förslag, menar Eje Sandberg från Forum för Energieffektivt Byggande i en replik.

Upp- och nervända världen när byggreglerna debatteras

Så länge energikraven i byggreglerna baseras på köpt energi kommer eluppvärmning med värmepumpsteknik att gynnas. Det skriver fjärrvärmebranschens företrädare i en replik på en debattartikel från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen som hävdade motsatsen.

Hållbar AI är en uppdaterad form av CSR

Data kring våra preferenser och beteenden är det nya guldet. Idag integreras AI i människors liv och i vårt samhälle utan att vi kan mäta, identifiera och styra dess konsekvenser i bredare etisk och social kontext. AI skiljer sig från andra teknologiska innovationer då den är självlärande och självskalande. Det är därför kritiskt att AI utvecklas med en hållbarhetslins. Det skriver Elaine Weidman Grunewald och Anna Felländer, grundare av det nystartade AI Sustainability Center.

Sverige kan få världens första klimatpositiva vinter-OS och Paralympics

DEBATT: Någon kommer att få vinter-OS och Paralympics 2026; det avgörande för klimatet är att det blir den med bäst klimatarbete. Vi är helt övertygade att den svenska ansökan har högst klimatambitioner; skulle vi ha fel är det rimligt att de som nu stöttar ansökan kan dra tillbaka sitt stöd. Det skriver ledarna för Sveriges Olympiska Kommitté, Sverigs Paralympiska Kommitté och Fores.