Ge kommunerna makten över lånecyklarna!

Lånecyklar är en viktig pusselbit i den nödvändiga transportomställningen. Men lånecyklarna måste regleras. Runt om i Stockholm står nu ett otal låsta och ofta trasiga lånecyklar från företag som gått i konkurs. Kommunerna behöver nu verktyg för att lösa problemen. Det skriver Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores, och Anna Lindén, beteendeansvarig på 2030-sekretariatet.

”Så kan insamling och lagring av koldioxid finansieras”

KOLDIOXIDLAGRING Koldioxidbudgeten för 1,5-gradersmålet är förbrukad på valdagen den 9 september. Om vi skall klara målet måste alltså varenda ton vi släpper ut i fortsättningen fångas in igen, skriver företrädare för KTH, Chalmers, Hagainitiativet, Linköpings universitet och Fores.

”Stockholm måste odla sin egen mat”

NÄRODLAT Stockholms stad, tillsammans med Stockholms län, måste likt Paris se över vad vi har för möjligheter att sörja för en större del av vår egen matproduktionen, skriver Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stad,  Martin Ådahl (C) chefsekonom och Gustav Hemming (C) miljölandstingsråd.

Vd-upprop: Halvera utsläppen vart tionde år

UTSLÄPPSMINSKNING Vi behöver vara många som tar ledarskap i klimatfrågan och vi uppmuntrar därför fler företag att ta beslut att halvera sina utsläpp, skriver företrädare för Hagainitiativet.

”Utred möjligheten att utforma en miljöfond för sjöfarten”

SJÖFART Sedan länge har det varit möjligt för landsidan att söka medel från det statliga stödet Klimatklivet medan sjöfartens möjligheter att få stöd varit få. Det skriver Johan Zettergren, vd, Swedegas, Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart, och Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige.

”Samhällsansvar blir viktigare för konsumenterna”

SAMHÄLLSANSVAR Såväl konsumenter som företag är samstämmiga i att betydelsen för företag att ta samhällsansvar kommer att öka i framtiden, skriver Cecilia Bergendahl, managing director Novamedia Sverige som är operatörsbolag för Postkodlotteriet.

”Fyra steg för att minska plasproblemet”

PLAST Alla plastprodukter bör utformas så att de kan återbrukas eller materialåtervinnas, inte bara förpackningar. Det skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.