Det här krävs för att e-handeln ska ge miljönytta

DEBATT E-HANDEL E-handeln skulle kunna bli ett miljövänligare alternativ till fysiska butiksbesök. Men det kräver leverans- och beteendeförändringar hos företag och konsumenter, skriver Henrik Pålsson, docent och lektor i förpackningslogistik, Lunds universitet.

Nollenergihus räcker inte

DEBATT PLUSHUS Det är dags att lyfta blicken från nollenergihus och ställa in siktet på plushus. Det behövs för att nå Sveriges klimatmål, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.

Uppmaning till energiministern – ta fram en energifärdplan

För att inte missa klimat- och förnybarhetsmål behöver Sverige konkretisera energipolitiken. Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart, som nu uppmanar energiminister Ibrahim Baylan att lägga grunden för en energifärdplan.

Bomässorna saknar holistiskt perspektiv

DEBATT BOSTAD Sveriges bomässor måste gå från att fokusera på byggnaders utformning till att omfatta ett brett hållbarhetsperspektiv. Det skriver arkitekterna Joakim Kaminsky och Oskar Ivarsson och lyfter fram Sege Park som förebild.

Tandlöst att inte ursprungsmärka drivmedel vid pumpen

BIODRIVMEDEL Att endast redovisa drivmedels ursprungsland och råvaror på leverantörernas hemsidor räcker inte. De flesta är nog överens om att det behöver finnas en tydlig märkning direkt vid pumpen där konsumenterna gör sina val, skriver branschföreträdare för förnybara drivmedel.

”Som att lägga ned sjukhus men lova en julfest”

REPLIK Sedan Moderaterna i en debattartikel erkänt att de vill göra kraftiga nedskärningar i den svenska miljö- och utvecklingspolitiken ägnar sig Maria Malmer Stenergard åt postfaktisk politik i Aktuell Hållbarhet. Det skriver Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Låt besöksnäringen ta större ansvar för bättre inkludering

Trots att besöksnäringen är en av landets snabbaste växande branscher får företagen lite hjälp med att anställa nyanlända. Det är hög tid att hitta ett väl fungerande arbetssätt för att matcha arbetssökande med arbetsgivare, skriver företrädare för besöksnäringen.

”Våga lyfta blicken från diskhon”

SLUTREPLIK Det gläder oss mycket att miljöminister Karolina Skog (MP) instämmer i att vi måste minska behovet av jungfruliga material, avgifta kretsloppen och hitta långsiktiga lösningar. Samtidigt verkar samtalen kring ”sopreformen” dessvärre fortfarande fokusera på fel ände, skriver Pär Larshans och Anders Kihl i en slutreplik till miljöminister Karolina Skog (MP).

M: Vi tredubblar regeringens internationella klimatinvesteringar

DEBATT Efter att Miljöpartiet jämfört Moderaterna med Donald Trumps klimatambitioner slår allianspartiet tillbaka. Moderaterna satsar betydligt mer pengar på klimatinveteringar och forskning, skriver Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

”Sopreform ett nödvändigt steg mot den cirkulära ekonomin”

REPLIK ”I min roll som miljöminister utgår jag från medborgarnas perspektiv. Då blir det tydligt att en sopreform är nödvändig.” Det skriver miljöminister Karolina Skog (MP) som svar till Pär Larshans och Anders Kihl från Ragn-Sellsföretagen som anser att Sverige behöver överge tanken om en sopreform.

”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre”

DEBATT Förpacknings- och Tidningsinsamlingen föreslår en ny modell för som bygger på att vi vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar. En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning, skriver representanter från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

”Biologisk mångfald mäts med omoderna metoder”

DEBATT Det är viktigt att sjöar och vattendrag är rika på fisk, men de flesta metoder som i dag används för att mäta den biologiska mångfalden är omoderna och missvisande. Modern teknik som e-DNA är både billigare och enklare men framför allt mer träffsäker, menar Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum Sverige.

”Sverige behöver återvinning på riktigt istället för en sopreform”

DEBATT En genomsnittlig svensk ger varje år upphov till runt 450 kilo hushållsavfall. Att satsa på att få ned den siffran ytterligare är i princip meningslöst. Det verkliga problemet är att det krävs hela 115 ton material per person för att producera det vi konsumerar och exporterar varje år. Sverige behöver överge tanken om en sopreform och fokusera mer på återvinning, skriver Pär Larshans och Anders Kihl från Ragn-Sellsföretagen.

”Fyra förslag till centerpartiet för en vassare cirkulär politik”

DEBATT Centerpartiet har höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Flera av förslagen som presenteras i partiets budgetmotion pekar i rätt riktning, medan andra förslag saknar styrande effekt eller till och med försvårar en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommun- och landstingsdagar i helgen.

”Svenskt klimatprojekt – nutida kolonialism i Uganda”

DEBATT Energimyndigheten har sedan 2014 kritiserats för att de köper kolkrediter i Uganda genom det norska bolaget Green Resources. Efter att ha frusit finansieringen under en period anser den svenska myndigheten att förbättringar har skett och planerar att fortsätta stödja projektet. Som svar uppmanar nu elva organisationer från flera olika länder Energimyndigheten att omedelbart upphäva sitt kolkreditsavtal med Green Resources.

”Skippa avfallsplanen – ta fram en plan för resurshushållning”

DEBATT Vi svenskar konsumerar som om vi hade drygt fyra jordklot. Därför är det en bra ambition Naturvårdsverket har i sin nationella avfallsplan, men planen saknar ett livscykelperspektiv för material. Naturvårdsverket borde tillsammans med regeringens delegation för cirkulär ekonomi skapa ett nytt ramverk, skriver Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

”Hög tid att förändra miljöbalken – annars riskeras viktiga samhällsintressen”

DEBATT Miljöbalkens tillämpning har lett till krångliga tillståndsprocesser som bromsar investeringar och nya projekt i Sverige. Frågor om miljö och hållbarhet är oerhört viktiga, men samhällsnyttan och rättssäkerheten måste få en tydligare plats i miljöbalken för att Sverige ska kunna behålla och locka nya investeringar. Det skriver Pia Pehrson och Björn Eriksson från Foyen Advokatfirma.