Datadriven innovation kan bidra till en bättre värld och ökad lönsamhet

DEBATT. Miljömedvetenhet och företagande ses ofta som motsatser. Miljömedvetenheten representeras av en svensk 16-åring som kämpar för det goda. Företagandet av direktörer som vill tjäna pengar till varje pris, inklusive att dumpa avfall i havet. Den här konflikten kan undvikas, Ola Ringström, vd på SAS Institute Sverige.

Livsmedelsbranschen behöver ta ansvar för matsvinnet

DEBATT. En nationella matbank för samhällets utsatta som drivas och finansieras gemensamt av livsmedelsbranschen, där inspiration finns att hämta i Svenska Retursystems eller Returpacks modeller. Det föreslår Anna Elgh, vd Svenska Retursystem och Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Transportsektorn måste skynda på omställningen till fossilfritt

DEBATT. Klimatpolitiska rådets senaste rapport att omställningen går för långsamt och att vi riskerar att missa de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Vi socialdemokrater vill prioritera en modern och hållbar transportpolitik som bidrar både till klimatomställningen samt konkurrenskraften,  skriver Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

Vi behöver en global Marshallplan för klimatet

DEBATT. Dagens politiker har sällan ett perspektiv som sträcker sig bortom den innevarande mandatperioden. Kortsiktiga miljardbesparingar ses som viktigare än kostnader för framtida generationer i mångbiljonklassen. Därför krävs en global Marshallplan för klimatet, skriver Jacob Risberg (MP), kandidat i EU-valet.

Svenska biodrivmedel kan ge både guld och gröna skogar

DEBATT: Vi vill uppmana Sveriges blivande EU-parlamentariker att se över EU:s regelverk för förnybara drivmedel. För Sveriges del kan det också bidra till framväxten av en biodrivmedelsindustri, generera högre skatteintäkter och skapa fler arbetstillfällen, skriver företrädare för SEKAB, Axfood och Circle K.

Dags för industrierna att ta sitt ansvar

DEBATT. För att klara de enorma energiutmaningarna som samhället står inför idag så måste energi hanteras som den värdefulla resurs det är. Det skriver företrädare för Grön Ungdom inför Miljöpartiets kongress i helgen.

Sverige förtjänar en cirkulär vårbudget

DEBATT. Socialdemokraterna behöver säkerställa en tydlig och konkret politik som aktivt stödjer framväxten av en cirkulär ekonomi. Det måste synas i vårändringsbudgeten, skriver ledande aktörer inom branscherna för avfall, avlopp, biogas, vatten, el och fjärrvärme.

Region Stockholm ska driva på för hållbara batterier

DEBATT. Region Stockholm gör nu en historisk satsning på elbussar och inom några år kommer runt 200 eldrivna SL-bussar rulla på stadens gator och vägar. Tysta, rena och moderna. Elbussen är som gjord för en snabbt växande storstad där just buller och luftkvalitet är utmaningarna, skriver Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Ogenomtänkta skatter leder till ökad miljö- och klimatpåverkan

DEBATT. El från kraftvärme ger ett viktigt bidrag för att nå målet om 100 procent förnybart 2040. Men de av regeringen nyligen presenterade kraftvärmeskatterna riskerar både den pågående omställningen och försörjningstryggheten, utan önskad miljönytta, skriver Energiföretagen Sverige.

”EU:s Agenda 2030-strategi vag och blodfattig”

DEBATT. EU-kommissionen har äntligen presenterat tre scenarier för hur EU och medlemsländerna kan uppnå FN-målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. Tyvärr är kommissionens ledarskap blodfattigt, och texten är vag med hur vi ska gå vidare, skriver EU-parlamentarikern Linnéa Engström (MP).

Snabbt besked om solcellsstödet krävs

DEBATT. Solcellsstödet har funnits i tio år och tog fart på riktigt under 2018. Idag står över 13 000 ansökningar i kö, vilket är nästan 40 procent av de som sökt sedan starten 2009. Totalt är kön uppe i 1,4 miljarder. Nu måste vår nye energiminister Anders Ygeman ge besked om nya pengar annars hotas den solelboom som stödet byggt upp under tio års tid.

Avskaffa flygets skattebefrielse – var är handlingsplanen?

BIOFLYG. Regeringens utredare föreslog igår obligatorisk biobränsleinblandning för flyget. Det kommer minska flygets utsläpp med knappt en fjärdedel till 2030. Det är uppenbart att det inte är tillräckligt. Därför måste mycket mer göras för att snabbt minska flygets utsläpp, skriver riksdagsledamoten Jens Holm (V)

”Laddboxar borde vara obligatoriskt”

Att använda de så kallade schukouttagen som permanent lösning för laddning av elbilen, som många privatpersoner gör, innebär stora risker. Därför borde Laddboxar vara obligatorisk vid ägandet av elbil skriver Marie Holmberg Schneider Electric.

”Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg”

DEBATT: Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg för vår egen vinnings skull. Jag har personligen bett familjen Thunberg om ursäkt för att vi inte varit tydligare gällande vad som skulle ingå i det finansiella prospektet. Det skriver Ingmar Rentzhog, vd för We Don’t Have Time.

”Klimatkompensation är inte att köpa sig fri”

Ibland liknas klimatkompensation med avlatsbrev – att man köper sig fri från synder. Men att “köpa sig fri” är möjligen en snygg men definitivt en osann metafor för klimatkompensation. Det skriver Christian Patay, vd på Tricorona Climate Partner och Mattias Goldmann, vd på Fores.

Jo Stefan Löfven, det behövs bindande regler för svenska företags MR-arbete

Ett lagstadgat krav på genomlysning av riskerna, direkta och indirekta sådana, skulle tvinga företag att investera i kompetensen människorättsliga rättigheter. Det påstådda svenska ledarskapet inom ämnet mänskliga rättigheter och företagande är totalt innehållslöst så som det ser ut  idag. Det skriver människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma.

Granska tobaksindustrins dolda baksida

Barnarbete, överfiske och flygets koldioxidutsläpp – många industrier granskas hårt när det gäller hållbarhet. Men det är få som känner till det utbredda barnarbetet på tobaksfälten eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation

Vi behöver en ”Greta” för byggbranschen också

Trots sina fördelar anses passivhus inte lika prestigefullt och har inte samma PR-värde som andra miljöcertifieringar. Passivhus kräver mer kunskap, men är samtidigt betydligt billigare att certifiera än många andra miljöprojekt. Det skriver Ingrid Westman, civilingenjör, vd och grundare av Friendly Building.