”Breda satsningar behövs för 100 procent förnybart”

DEBAT Förnybar energi och en effektiv energianvändning är viktiga komponenter i klimatomställningen. Regeringen har satt ett tydligt mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Men det behövs bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar, skriver riksdagsledamöterna Åsa Westlund (S) och Patrik Engström (S).

”Överskatta inte potentialen med nudging i miljöarbetet”

DEBATT Nudging och andra beteendeinsatser bör ha en viktig roll i svensk miljöpolitik. Men samtidigt som nudging kan bidra till att knuffa människor i rätt riktning är det viktigt att förstå de begränsningar och kunskapsluckor som finns. Det skriver Markus Larsson, programchef miljö och klimat på Fores, och Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet.

”Regeringen står handfallna när biogasproduktionen slås ut”

DEBATT Regeringens stillasittande i frågan om biogasen duger inte. Bristen på produktionsstöd leder till att vår inhemska produktion slås ut av importerad gas som inte konkurrerar på lika villkor. Sverige har goda förutsättningar att gå före i omställningen till förnybart genom ökad produktion av biogas men då behövs ett aktivt stöd och långsiktiga spelregler. Det menar Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson på Centerpartiet.

”Bränn inte avfall som kan återvinnas”

DEBATT Alldeles för mycket värdefullt material i avfallet går till spillo när avfall förbränns. Materialet bör istället återvinnas för att spara på råvaror, minska vår klimatpåverkan och skapa nya jobb. Regeringen borde därför införa ett antal styrmedel för att öka återvinningen och minska förbränningen, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström från Återvinningsindustrierna.

”Använd Sveriges plats i Säkerhetsrådet till att minska köttkonsumtionen”

DEBATT Om all mark som i nuläget binds upp för nötkött- och mjölkproduktion i stället användes för kolinlagring skulle vi kunna minska koldioxidhalten i atmosfären ordentligt. Sverige borde därför använda sin plats i FN:s säkerhetsråd till att få makthavare världen över att arbeta för ett proteinskifte bort från kött och mjölk till vegetabilier. Det anser Stefan Wirsenius från Chalmers och Jonas Paulsson från Köttfri måndag.

”Det är inte försent att rädda EU:s klimatpolitik”

DEBATT Förhandlingarna om EU:s system för handel med utsläppsrätter är i hamn. Överenskommelsen innehåller flera positiva framsteg men räcker inte hela vägen till att nå Parisavtalet, då det fortfarande kommer finnas för många utsläppsrätter i systemet. När EU som helhet inte levererar bör de länder som vill ta ansvar skruva upp tempot ytterligare genom att införa ett nationellt prisgolv för utsläppsrätter, skriver EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP).

”Självkörande bilar kan bli stadens revansch”

REPLIK En framtid med förarlösa bilar kan medföra en sämre stadsutveckling vid ett business as usual-scenario. Men med rätt planering kan tekniken leda till en bättre stad som sätter människan i fokus i stället för bilarna, skriver Pelle Envall, Jakob Hammarbäck och Marcus Finbom från Trafikutredningsbyrån.

Klimatförhandlingarna: Utnyttja 4.11! 

DEBATT Som ovälkommen upptakt till FN:s klimatmöte i Bonn, 6–17 november, har vi fått det kanske allvarligaste klimatlarmet hittills. Det är dags för länderna att börja använda artikel 4.11. Den del av Parisavtalet som möjliggör för länder att höja sina åtaganden. Det skriver Mattias Goldmann, vd på Fores.

”Miljöpartiet har helt klart inte förstått allvaret”

REPLIK Miljöpartister anklagar alliansföreträdare för att inte förstå konsekvenserna av förra veckans beslut kring direktivet för förnybar energi som togs i Europaparlamentets miljöutskott. Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C), som sitter med vid förhandlingsbordet, menar att det är tydligt att Miljöpartiet inte förstår allvaret i beslutet.

”Vilseled inte konsumenter med kampanjer som kallas för certifiering”

SLUTREPLIK God marknadsföringssed innebär att uttryck som ”hållbar” endast får användas om de kan verifieras. När en branschförening lanserar en märkeskampanj med uttrycket ”hållbar” och säger att märkningen är en ”miljöcertifiering”, samtidigt som kraven i princip endast är myndighetskrav känner vi oss nödgade att reagera, skriver Miljömärkning Sveriges vd Ragnar Unge.

”Nödvändigt att beslut om återvinning baseras på ett systemperspektiv”

REPLIK För att återvinning ska ske på ett hållbart sätt är det viktigt att tänka ur ett systemperspektiv. Att återanvända och bygga in sällsynta metaller eller material som innehåller skadliga ämnen riskerar att skjuta miljökostnader till framtiden, skriver Pär Larshans och Anders Kihl från Ragn-Sells, som bjuder in till ett rundabordssamtal kring hållbar materialåtervinning.

”Debatten om EU:s nya regler för förnybar energi präglas av desinformation”

DEBATT Omröstningen i EU-parlamentets miljöutskott kring nya regler för förnybar energi beskrivs som en katastrof av alliansens företrädare. Antingen har dessa personer inte förstått beslutet och ärendets gång eller så bedriver man en medveten desinformationskampanj, skriver miljöpartisterna Linnéa Engström, Stina Bergström och Linus Pettersson Lakso.

”Självkörande bilar ökar massbilismen i staden”

DEBATT Visionen om att självkörande bilar ska leda till minskad bilism ger ofta uttryck för naiv framstegsoptimism, då teknikutvecklingen faktiskt kan leda till mer massbilism i städerna. Om vi inte är beredda på baksidorna och planerar för hur vi ska få folk att åka mindre bil så kommer den nya tekniken att ställa till stora problem, skriver Monica von Schmalensee, vd White arkitekter och Björn Sundin, fd kommunalråd (S) i Örebro.

”Det behövs mindre revirtänk om miljön ska räddas”

REPLIK Svanens vd kastar sten i glashus. Även om kraven för Svensk bensinhandels certifiering för biltvättar är något lägre än Svanens är det långt ifrån alla anläggningar som klarar kraven. Att utmåla oss som en opålitlig kommersiell aktör är ett tecken på att Svanen är rädda för att vi klivit in på deras revir när vi inför en certifiering, skriver Magnus Hedenmark, projektledare för Hållbar biltvätt.

”Klimatforskningens brutala sanningar måste upp i ljuset”

DEBATT IPCC har gjort en unik vetenskapshistorisk insats, men slutsatserna från FN:s klimatpanel vilar på en traditionellt mycket försiktig prognos. Uppenbara klimatrisker och förändringar som redan har satt igång bör värderas högre så att vi får en skärpning av förebyggande klimatinsatser, skriver Simon Andersson, ekonom och samhällsanalytiker.

”Svensk bensinhandel bidrar till greenwash med sin så kallade miljöcertifiering”

DEBATT För miljön är det bäst att bilen tvättas i en automattvätt, istället för på gatan eller hemma på tomten. Därför är det positivt att bensinhandelns företrädare gör reklam för sina automattvättar. Men det är bekymmersamt att Svensk bensinhandel inte håller sig till reklamkampanjer utan vill påskina att de har egen ”miljöcertifiering” för biltvättar, skriver Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige.

”Sverige behöver en strategi för negativa utsläpp”

DEBATT Senast 2045 ska Sverige uppnå noll nettoutsläpp. Därefter ska vi bidra till det globala klimatarbetet genom att ”dammsuga” atmosfären på koldioxid. Nu behövs en strategi för att uppnå målen, skriver flera debattörer från bland annat Chalmers tekniska högskola och tankesmedjan Fores.

”Skärper vi oss inte finns det snart mer plast än fisk i haven”

DEBATT Varje år hamnar åtta miljoner ton plast i haven. Det motsvarar en lastbil som tömmer sin last på plast i havet, en gång i minuten. Lyckligtvis har politiska beslut för att minska användningen av plastpåsar haft effekt men Sverige borde gå ett steg längre och förbjuda plastpåsar helt och hållet, skriver Håkan Wirtén och Inger Näslund från WWF.