Vd-upprop: Halvera utsläppen vart tionde år

UTSLÄPPSMINSKNING Vi behöver vara många som tar ledarskap i klimatfrågan och vi uppmuntrar därför fler företag att ta beslut att halvera sina utsläpp, skriver företrädare för Hagainitiativet.

”Utred möjligheten att utforma en miljöfond för sjöfarten”

SJÖFART Sedan länge har det varit möjligt för landsidan att söka medel från det statliga stödet Klimatklivet medan sjöfartens möjligheter att få stöd varit få. Det skriver Johan Zettergren, vd, Swedegas, Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart, och Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige.

”Samhällsansvar blir viktigare för konsumenterna”

SAMHÄLLSANSVAR Såväl konsumenter som företag är samstämmiga i att betydelsen för företag att ta samhällsansvar kommer att öka i framtiden, skriver Cecilia Bergendahl, managing director Novamedia Sverige som är operatörsbolag för Postkodlotteriet.

”Fyra steg för att minska plasproblemet”

PLAST Alla plastprodukter bör utformas så att de kan återbrukas eller materialåtervinnas, inte bara förpackningar. Det skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

”Svenska företag måste förstå hela hållbarhetsbegreppet”

AGENDA 2030 Nästan hälften av de små och medelstora företagen associerar begreppet hållbar utveckling med miljö, klimat och resurser. Men begreppet är bredare än så och svenska företag bör växla upp arbetet ytterligare, skriver Petra Hallebrant, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

”Våga anta Transportutmaningen”

TRANSPORTER Fossilfritt Sverige utmanar företag, kommuner och organisationer att anta Transportutmaningen. Ett initiativ som ska sätta fart på politikerna, skriver Svante Axelsson.

Per Bolund: Därför dröjer mål för cirkulär ekonomi

REPLIK CIRKULÄR EKONOMI Innan regeringen tar ställning till ett mål för cirkulär ekonomi vill de greppa helheten på ett bättre sätt. Det skriver Per Bolund (MP) i en replik till en rad aktörer som kräver mål för cirkulär ekonomi.

”EU måste skärpa reglerna för fiskeimporten”

HÅLLBART FISKE Fisket i världen har länge brottats med överfiske och ibland rent slavarbete. Det är i dag svårt att avgöra om fisken som når vår marknad har fiskats på ett lagligt sätt. Tiden är mogen att säkra konsumenternas tillgång till laglig och hållbar fisk, skriver Linnéa Engström (MP), EU-parlamentariker.

”Pappersmuggar är inte mindre skräpigt än plast”

PLAST EU-kommissionen har i dag presenterar en rad initiativ för att minska mängden plastprodukter i miljön. Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, vill också minska nedskräpningen men menar att ensidiga förbud mot vissa plastprodukter snarare leder till ökad miljöpåverkan.

Boverket favoriserar energislag

NOLLENERGIBYGGNADER Boverket favoriserar energislag som sol och vind framför fjärrvärme och fjärrkyla. Därför måste myndighetens förslag till nya byggregler för framtidens nära-nollenergibyggnader ses över, skriver fyra debattörer.

Ta fram en strategi för delningsekonomi

DELNINGSEKONOMI I Sverige saknas debatt och politiska åtgärder för att stimulera fler företag att forma sin affär utifrån delningsekonomins principer, skriver Anders Collman, hållbarhetschef Cramo, Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och Mattias Goldmann, vd gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Replik: Ingen regering har gjort mer för en hållbar finansmarknad

FINANS Som miljöengagerad finansmarknadsminister vill jag välkomna att SPP riktar in sig på hållbarhet. Men ingen tidigare svensk regering gjort så mycket för en hållbar finansmarknad som den nuvarande, skriver Per Bolund i en replik till SPP:s kritik att regeringen missar kapitalet i sina klimatsatsningar.

Sverige ska inte ta ansvar för EU-länders utsläpp

DEBATT BÖRDEFÖRDELNING Sverige ska vara ett föregångsland, men inte ta ansvar för andra EU-länders koldioxidutsläpp, skriver Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker, och Maria Malmer Stenergard (M),
miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, med anledning av EU:s bördefördelning.

Så kan biogasen bidra till ett fossilfritt Sverige

DEBATT BIOGAS I flera av de färdplaner som olika branscher har presenterat för regeringen har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.