”Som att lägga ned sjukhus men lova en julfest”

REPLIK Sedan Moderaterna i en debattartikel erkänt att de vill göra kraftiga nedskärningar i den svenska miljö- och utvecklingspolitiken ägnar sig Maria Malmer Stenergard åt postfaktisk politik i Aktuell Hållbarhet. Det skriver Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Låt besöksnäringen ta större ansvar för bättre inkludering

Trots att besöksnäringen är en av landets snabbaste växande branscher får företagen lite hjälp med att anställa nyanlända. Det är hög tid att hitta ett väl fungerande arbetssätt för att matcha arbetssökande med arbetsgivare, skriver företrädare för besöksnäringen.

”Våga lyfta blicken från diskhon”

SLUTREPLIK Det gläder oss mycket att miljöminister Karolina Skog (MP) instämmer i att vi måste minska behovet av jungfruliga material, avgifta kretsloppen och hitta långsiktiga lösningar. Samtidigt verkar samtalen kring ”sopreformen” dessvärre fortfarande fokusera på fel ände, skriver Pär Larshans och Anders Kihl i en slutreplik till miljöminister Karolina Skog (MP).

M: Vi tredubblar regeringens internationella klimatinvesteringar

DEBATT Efter att Miljöpartiet jämfört Moderaterna med Donald Trumps klimatambitioner slår allianspartiet tillbaka. Moderaterna satsar betydligt mer pengar på klimatinveteringar och forskning, skriver Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

”Sopreform ett nödvändigt steg mot den cirkulära ekonomin”

REPLIK ”I min roll som miljöminister utgår jag från medborgarnas perspektiv. Då blir det tydligt att en sopreform är nödvändig.” Det skriver miljöminister Karolina Skog (MP) som svar till Pär Larshans och Anders Kihl från Ragn-Sellsföretagen som anser att Sverige behöver överge tanken om en sopreform.

”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre”

DEBATT Förpacknings- och Tidningsinsamlingen föreslår en ny modell för som bygger på att vi vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar. En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning, skriver representanter från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

”Biologisk mångfald mäts med omoderna metoder”

DEBATT Det är viktigt att sjöar och vattendrag är rika på fisk, men de flesta metoder som i dag används för att mäta den biologiska mångfalden är omoderna och missvisande. Modern teknik som e-DNA är både billigare och enklare men framför allt mer träffsäker, menar Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum Sverige.

”Sverige behöver återvinning på riktigt istället för en sopreform”

DEBATT En genomsnittlig svensk ger varje år upphov till runt 450 kilo hushållsavfall. Att satsa på att få ned den siffran ytterligare är i princip meningslöst. Det verkliga problemet är att det krävs hela 115 ton material per person för att producera det vi konsumerar och exporterar varje år. Sverige behöver överge tanken om en sopreform och fokusera mer på återvinning, skriver Pär Larshans och Anders Kihl från Ragn-Sellsföretagen.

”Fyra förslag till centerpartiet för en vassare cirkulär politik”

DEBATT Centerpartiet har höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Flera av förslagen som presenteras i partiets budgetmotion pekar i rätt riktning, medan andra förslag saknar styrande effekt eller till och med försvårar en cirkulär ekonomi. Det skriver företrädare för Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten inför partiets kommun- och landstingsdagar i helgen.

”Svenskt klimatprojekt – nutida kolonialism i Uganda”

DEBATT Energimyndigheten har sedan 2014 kritiserats för att de köper kolkrediter i Uganda genom det norska bolaget Green Resources. Efter att ha frusit finansieringen under en period anser den svenska myndigheten att förbättringar har skett och planerar att fortsätta stödja projektet. Som svar uppmanar nu elva organisationer från flera olika länder Energimyndigheten att omedelbart upphäva sitt kolkreditsavtal med Green Resources.

”Skippa avfallsplanen – ta fram en plan för resurshushållning”

DEBATT Vi svenskar konsumerar som om vi hade drygt fyra jordklot. Därför är det en bra ambition Naturvårdsverket har i sin nationella avfallsplan, men planen saknar ett livscykelperspektiv för material. Naturvårdsverket borde tillsammans med regeringens delegation för cirkulär ekonomi skapa ett nytt ramverk, skriver Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning.

”Hög tid att förändra miljöbalken – annars riskeras viktiga samhällsintressen”

DEBATT Miljöbalkens tillämpning har lett till krångliga tillståndsprocesser som bromsar investeringar och nya projekt i Sverige. Frågor om miljö och hållbarhet är oerhört viktiga, men samhällsnyttan och rättssäkerheten måste få en tydligare plats i miljöbalken för att Sverige ska kunna behålla och locka nya investeringar. Det skriver Pia Pehrson och Björn Eriksson från Foyen Advokatfirma.

”Ny miljöbilspolitik måste fokusera på klimat och luft”

DEBATT Diskussionen om transporternas miljöpåverkan handlar inte längre enbart om klimatet, utan även om luft och hälsa. En välkommen utveckling som styrmedel och regelverk bör anpassas till. Det är viktigt att miljöbilspolitiken hänger ihop och därför borde miljöbilsdefinitionen bygga på definitionen av klimatbonusbilar. Det skriver Anna Grauers, vd E.ON Biofor Sverige, Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet, samt Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

”Nya styrmedel behövs för att minska plastens miljöpåverkan”

DEBATT Plaster kommer att användas i en lång rad tillämpningar även i fortsättningen. Men produktion, användning och avfallshantering behöver utvecklas. För det krävs att både näringsliv och politik utvecklar nya metoder och styrmedel. Det skriver Göran Finnveden, professor på KTH och ledamot i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

”Digitalisering nödvändig för cirkulära flöden i byggsektorn”

DEBATT Byggbranschen står för ungefär en tredjedel av allt avfall som produceras i världen, men även här hemma i Sverige. Branschen kännetecknas inte bara av att den är resurskrävande utan även av att den är väldigt regional och fragmenterad. Därför är det nödvändigt med ökad digitalisering och samverkan för att minska avfallet i byggbranschen, skriver Loop Rocks vd Anders Torell.

”Världens hav är i kris – nu ändrar vi på det”

DEBATT Det är dags att agera. Vi behöver levande hav med stor mångfald av marina arter – det är helt avgörande för att människor, djur och planet ska må bra. Världshavens hälsa är en förutsättning för människans framtid på jorden, skriver WWF:s havs- och fiskeexpert Inger Näslund samt de fyra WWF-ambassadörerna Mattias Klum, Joakim Odelberg, Annelie Pompe och Magnus Carlson.

”Självkörande bilar kan utveckla städerna – om politikerna vill”

DEBATT Självkörande bilar har möjligheten att skapa mer levande och hållbara städer. Men den positiva bilden med färre bilar och mindre parkeringsyta i urbana miljöer kan bara förverkligas om befolkningen inser fördelarna med att inte äga egen bil. Då krävs att fordonstillverkare börjar producera för andra behov av den privatägda bilen. Samtidigt måste politiker bekänna färg i debatten om det teknikskifte vi står inför, skriver riksdagsledamoten Jens Holm (V).

”Ta tillfället i akt och agera för miljön, Bulgarien”

DEBATT Sedan årsskiftet är har Bulgarien tagit över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det finns anledning att oroa sig över Bulgariens ambitioner på klimat- och energiområdet, vilket är olyckligt eftersom våren bland annat innehåller förhandlingar om EU:s nya direktiv för förnyelsebart, skriver EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).