”EU måste skärpa reglerna för fiskeimporten”

HÅLLBART FISKE Fisket i världen har länge brottats med överfiske och ibland rent slavarbete. Det är i dag svårt att avgöra om fisken som når vår marknad har fiskats på ett lagligt sätt. Tiden är mogen att säkra konsumenternas tillgång till laglig och hållbar fisk, skriver Linnéa Engström (MP), EU-parlamentariker.

”Pappersmuggar är inte mindre skräpigt än plast”

PLAST EU-kommissionen har i dag presenterar en rad initiativ för att minska mängden plastprodukter i miljön. Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, vill också minska nedskräpningen men menar att ensidiga förbud mot vissa plastprodukter snarare leder till ökad miljöpåverkan.

Boverket favoriserar energislag

NOLLENERGIBYGGNADER Boverket favoriserar energislag som sol och vind framför fjärrvärme och fjärrkyla. Därför måste myndighetens förslag till nya byggregler för framtidens nära-nollenergibyggnader ses över, skriver fyra debattörer.

Ta fram en strategi för delningsekonomi

DELNINGSEKONOMI I Sverige saknas debatt och politiska åtgärder för att stimulera fler företag att forma sin affär utifrån delningsekonomins principer, skriver Anders Collman, hållbarhetschef Cramo, Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och Mattias Goldmann, vd gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Replik: Ingen regering har gjort mer för en hållbar finansmarknad

FINANS Som miljöengagerad finansmarknadsminister vill jag välkomna att SPP riktar in sig på hållbarhet. Men ingen tidigare svensk regering gjort så mycket för en hållbar finansmarknad som den nuvarande, skriver Per Bolund i en replik till SPP:s kritik att regeringen missar kapitalet i sina klimatsatsningar.

Sverige ska inte ta ansvar för EU-länders utsläpp

DEBATT BÖRDEFÖRDELNING Sverige ska vara ett föregångsland, men inte ta ansvar för andra EU-länders koldioxidutsläpp, skriver Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker, och Maria Malmer Stenergard (M),
miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, med anledning av EU:s bördefördelning.

Så kan biogasen bidra till ett fossilfritt Sverige

DEBATT BIOGAS I flera av de färdplaner som olika branscher har presenterat för regeringen har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

Ställ hållbarhetskrav på pensioner och kapitalförvaltning

DEBATT KAPITAL Regeringen missar kapitalet i sina klimatsatsningar. För att ställa om även kapitalet åt rätt riktning krävs förändring inom två avgörande instanser: regeringens egen Upphandlingsmyndighet och tjänstepensionernas valcentraler, skriver Staffan Hansén, vd SPP, och Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Ingen tjänar på radikalt högre miljökrav

DEBATT FISKE. MSC slår tillbaka mot den kritik som riktats mot certifieringen under våren. För att märkningen ska styra mot mer hållbart fiske måste kraven vara möjliga att uppnå för några av dem som fiskar, skriver Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien.

Sjöfarten: Ge oss besked om transportomställning

DEBATT SJÖFART Den kommande godsstrategin måste främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Tiden börjar rinna ut för regeringen att göra vad de lovat, skriver Pia Berglund, vice vd för Svensk Sjöfart.

Så ska Socialdemokraterna utveckla klimatpolitiken

DEBATT KLIMATPOLITIK Fortstatt stöd till lokala klimatinvesteringar och miljardsatsning på gröna städer. Det är exempel på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla klimatpolitiken, skriver Åsa Westlund, ny miljö- och klimatpolitisk talesperson.

Upprop: Tillsätt den aviserade biogasutredningen

DEBATT BIOGAS Varför tar regeringen inte bättre vara på biogasens potential? Nu lanserar Energigas Sverige, tillsammans med biogasbranschen, ett förslag på en nationell biogasstrategi, skriver elva företrädare för branschen.

Matproducenter – använd ny livsmedelsmärkning

DEBATT LIVSMEDEL Var tredje svensk kan inte skilja på bäst före-dag och sista förbrukningsdag. Men tack vare nya regler för datummärkning kan livsmedelsproducenter hjälpa konsumenterna att slänga mindre mat. Nu bör alla livsmedelsproducenter komplettera sin vanliga bäst före-märkning med den nya frivilliga märkningen, skriver Matsmarts vd Karl Andersson.

Så vill Moderaterna gå vidare med kemikaliearbetet

DEBATT KEMIKALIER Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier i Sverige. Därför föreslår Moderaterna nu tre reformer för att komma närmare målet om en giftfri vardag, skriver moderaternas Maria Malmer Stenergard och  Jesper Skalberg Karlsson.

Missa inte möjligheten med vita certifikat

DEBATT ENERGIEFFEKTIVISERING Så kallade vita certifikat innebär att ett krav läggs på energileverantören att se till att energin används effektivt. Det behöver Sverige införa för att nå målet om noll nettoutsläpp år 2045, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Det här krävs för att e-handeln ska ge miljönytta

DEBATT E-HANDEL E-handeln skulle kunna bli ett miljövänligare alternativ till fysiska butiksbesök. Men det kräver leverans- och beteendeförändringar hos företag och konsumenter, skriver Henrik Pålsson, docent och lektor i förpackningslogistik, Lunds universitet.

Nollenergihus räcker inte

DEBATT PLUSHUS Det är dags att lyfta blicken från nollenergihus och ställa in siktet på plushus. Det behövs för att nå Sveriges klimatmål, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.