”Ny miljöbilspolitik måste fokusera på klimat och luft”

DEBATT Diskussionen om transporternas miljöpåverkan handlar inte längre enbart om klimatet, utan även om luft och hälsa. En välkommen utveckling som styrmedel och regelverk bör anpassas till. Det är viktigt att miljöbilspolitiken hänger ihop och därför borde miljöbilsdefinitionen bygga på definitionen av klimatbonusbilar. Det skriver Anna Grauers, vd E.ON Biofor Sverige, Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet, samt Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

”Nya styrmedel behövs för att minska plastens miljöpåverkan”

DEBATT Plaster kommer att användas i en lång rad tillämpningar även i fortsättningen. Men produktion, användning och avfallshantering behöver utvecklas. För det krävs att både näringsliv och politik utvecklar nya metoder och styrmedel. Det skriver Göran Finnveden, professor på KTH och ledamot i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

”Digitalisering nödvändig för cirkulära flöden i byggsektorn”

DEBATT Byggbranschen står för ungefär en tredjedel av allt avfall som produceras i världen, men även här hemma i Sverige. Branschen kännetecknas inte bara av att den är resurskrävande utan även av att den är väldigt regional och fragmenterad. Därför är det nödvändigt med ökad digitalisering och samverkan för att minska avfallet i byggbranschen, skriver Loop Rocks vd Anders Torell.

”Världens hav är i kris – nu ändrar vi på det”

DEBATT Det är dags att agera. Vi behöver levande hav med stor mångfald av marina arter – det är helt avgörande för att människor, djur och planet ska må bra. Världshavens hälsa är en förutsättning för människans framtid på jorden, skriver WWF:s havs- och fiskeexpert Inger Näslund samt de fyra WWF-ambassadörerna Mattias Klum, Joakim Odelberg, Annelie Pompe och Magnus Carlson.

”Självkörande bilar kan utveckla städerna – om politikerna vill”

DEBATT Självkörande bilar har möjligheten att skapa mer levande och hållbara städer. Men den positiva bilden med färre bilar och mindre parkeringsyta i urbana miljöer kan bara förverkligas om befolkningen inser fördelarna med att inte äga egen bil. Då krävs att fordonstillverkare börjar producera för andra behov av den privatägda bilen. Samtidigt måste politiker bekänna färg i debatten om det teknikskifte vi står inför, skriver riksdagsledamoten Jens Holm (V).

”Ta tillfället i akt och agera för miljön, Bulgarien”

DEBATT Sedan årsskiftet är har Bulgarien tagit över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det finns anledning att oroa sig över Bulgariens ambitioner på klimat- och energiområdet, vilket är olyckligt eftersom våren bland annat innehåller förhandlingar om EU:s nya direktiv för förnyelsebart, skriver EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).

”Se till att #metoo bidrar till förändring på riktigt”

DEBATT Ingen del av samhället är befriad från övergrepp och trakasserier mot kvinnor. Kampanjen #metoo har visat att övergreppen mot kvinnor existerar på arbetsplatsen i så gott som varenda bransch. Nu behövs handlingskraft bland beslutsfattare ute i organisationerna för att #metoo ska leda till en förändring på riktigt, skriver Malin Forsbrand och Ulrika Eklund från GOEQUAL.

”Breda satsningar behövs för 100 procent förnybart”

DEBAT Förnybar energi och en effektiv energianvändning är viktiga komponenter i klimatomställningen. Regeringen har satt ett tydligt mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Men det behövs bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar, skriver riksdagsledamöterna Åsa Westlund (S) och Patrik Engström (S).

”Överskatta inte potentialen med nudging i miljöarbetet”

DEBATT Nudging och andra beteendeinsatser bör ha en viktig roll i svensk miljöpolitik. Men samtidigt som nudging kan bidra till att knuffa människor i rätt riktning är det viktigt att förstå de begränsningar och kunskapsluckor som finns. Det skriver Markus Larsson, programchef miljö och klimat på Fores, och Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet.

”Regeringen står handfallna när biogasproduktionen slås ut”

DEBATT Regeringens stillasittande i frågan om biogasen duger inte. Bristen på produktionsstöd leder till att vår inhemska produktion slås ut av importerad gas som inte konkurrerar på lika villkor. Sverige har goda förutsättningar att gå före i omställningen till förnybart genom ökad produktion av biogas men då behövs ett aktivt stöd och långsiktiga spelregler. Det menar Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson på Centerpartiet.

”Bränn inte avfall som kan återvinnas”

DEBATT Alldeles för mycket värdefullt material i avfallet går till spillo när avfall förbränns. Materialet bör istället återvinnas för att spara på råvaror, minska vår klimatpåverkan och skapa nya jobb. Regeringen borde därför införa ett antal styrmedel för att öka återvinningen och minska förbränningen, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström från Återvinningsindustrierna.

”Använd Sveriges plats i Säkerhetsrådet till att minska köttkonsumtionen”

DEBATT Om all mark som i nuläget binds upp för nötkött- och mjölkproduktion i stället användes för kolinlagring skulle vi kunna minska koldioxidhalten i atmosfären ordentligt. Sverige borde därför använda sin plats i FN:s säkerhetsråd till att få makthavare världen över att arbeta för ett proteinskifte bort från kött och mjölk till vegetabilier. Det anser Stefan Wirsenius från Chalmers och Jonas Paulsson från Köttfri måndag.

”Det är inte försent att rädda EU:s klimatpolitik”

DEBATT Förhandlingarna om EU:s system för handel med utsläppsrätter är i hamn. Överenskommelsen innehåller flera positiva framsteg men räcker inte hela vägen till att nå Parisavtalet, då det fortfarande kommer finnas för många utsläppsrätter i systemet. När EU som helhet inte levererar bör de länder som vill ta ansvar skruva upp tempot ytterligare genom att införa ett nationellt prisgolv för utsläppsrätter, skriver EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP).

”Självkörande bilar kan bli stadens revansch”

REPLIK En framtid med förarlösa bilar kan medföra en sämre stadsutveckling vid ett business as usual-scenario. Men med rätt planering kan tekniken leda till en bättre stad som sätter människan i fokus i stället för bilarna, skriver Pelle Envall, Jakob Hammarbäck och Marcus Finbom från Trafikutredningsbyrån.

Klimatförhandlingarna: Utnyttja 4.11! 

DEBATT Som ovälkommen upptakt till FN:s klimatmöte i Bonn, 6–17 november, har vi fått det kanske allvarligaste klimatlarmet hittills. Det är dags för länderna att börja använda artikel 4.11. Den del av Parisavtalet som möjliggör för länder att höja sina åtaganden. Det skriver Mattias Goldmann, vd på Fores.

”Miljöpartiet har helt klart inte förstått allvaret”

REPLIK Miljöpartister anklagar alliansföreträdare för att inte förstå konsekvenserna av förra veckans beslut kring direktivet för förnybar energi som togs i Europaparlamentets miljöutskott. Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C), som sitter med vid förhandlingsbordet, menar att det är tydligt att Miljöpartiet inte förstår allvaret i beslutet.

”Vilseled inte konsumenter med kampanjer som kallas för certifiering”

SLUTREPLIK God marknadsföringssed innebär att uttryck som ”hållbar” endast får användas om de kan verifieras. När en branschförening lanserar en märkeskampanj med uttrycket ”hållbar” och säger att märkningen är en ”miljöcertifiering”, samtidigt som kraven i princip endast är myndighetskrav känner vi oss nödgade att reagera, skriver Miljömärkning Sveriges vd Ragnar Unge.