”Så kan Stockholm bli fossilbränslefritt”

KLIMATÅTGÄRDER Det nya styret i Stockholm hade behövt öka takten ytterligare för att vi ska klara målsättningen att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040, skriver Rikard Warlenius (V) och föreslår ett antal åtgärder.

”Därför bör Sverige inte backa om hållbarhetsredovisning”

HÅLLBARHETSREDOVISNING Företag som har lobbat för att vingklippa den obligatoriska hållbarhetsredovisningen borde i stället satsa på att få så ut mycket affärsnytta som möjligt av sitt hållbarhetsarbete, skriver hållbarhetskonsulterna Anders Wennerstrand och Hanna Berheim Brudin.

”Finansbranschen måste ta ansvar för klimatmålen”

FINANS De sju största bankerna i Sverige fortsätter att satsa nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi som i hållbar energi. Det går på tvärs med Parisavtalets mål att finansiella flöden ska stödja en utveckling med låga utsläpp av växthusgaser, skriver företrädare för Diakonia, Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter.

”Textilföretagen måste samarbeta i klimatfrågan”

MODE OCH TEXTIL Den nya rapporten från IPCC visar att större ambitioner är ett måste inom textil- och modeindustrin. Därför är vi glada att FN:s klimatkonvention inom kort lanserar ett nytt regelverk, med syftet att minska klimatpåverkan inom modebranschen, skriver företrädare för WWF.

”Begreppet klimatpositiv riskerar att vilseleda”

KLIMATKOMPENSATION Marknadsföring av klimatkompensation för mer än 100 procent av en produkts utsläpp riskerar att vilseleda konsumenter att tro att produkterna är positiva för klimatet, trots höga bruttoutsläpp av växthusgaser, skriver företrädare för Hagainitiativet.

”Ny möjlighet att skapa hållbara pensioner”

INVESTERING Riksdagen står inför en ny möjlighet i och med utskottsbehandlingen av nya regler för våra statliga pensionsfonder, AP-fonderna, som började den 25 oktober. Finansutskottet har nu till den 15 november på sig att utforma regler som ger oss pensioner som är långsiktigt hållbara både ekonomiskt och för klimatet, skriver Rolf Lindahl, ansvarig för klimatfrågor, Greenpeace i Sverige.

”Så kan Sverige plastbantas”

PLAST Snegla på framgångarna med Fossilfritt Sverige och ta fram en national färdplan för plast, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.