Småföretagare i Sverige måste värna miljön – även på jobbet

Höga kostnader anges ofta som ett skäl till varför småföretagare inte tar hänsyn till miljön vid inköp i företaget. Men de kan minska sin miljöpåverkan vid inköp genom att storhandla, digitalisera inköpen och gå samman för att sätta tryck på leverantörer, skriver Henrik Salwén, vd på Visma Advantage.

”Därför bör klimatkompensation vara en del företagens verksamhet”

Svenska domstolarnas bedömning är otidsenlig. Företag bör medges rätt till avdrag för klimatkompensation för de utsläpp som orsakats vid tillverkningen och transporten av de produkter som bolaget tillhandahåller. För att komma till rätta med konsumtionsutsläpp kopplade till import bör detta gälla hela leverantörskedjan. Det anser Kristina Forsbacka och Victor Stålblad från advokatbyrån Bird & Bird.

”Ta stöd i miljömålen i Agenda 2030-arbetet”

Sveriges miljömål ger ett djup på miljöområdet som saknas i de Globala målen för hållbar utveckling. Att knyta ihop de Globala målen med Sveriges miljömål blir därför nödvändigt för säkra fortsatt kvalitet och bredd i miljöarbetet. Det menar Sveriges nationella miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström, när hon nu avslutar sitt uppdrag.

”Kallhyra bromsar energieffektivisering av fastigheter”

DEBATT Incitamenten för fastighetsägare att energieffektivisera kontor och lokaler med kallhyra är för låga. Därför kan man fråga sig varför kallhyra i en stor andel av landets fastigheter ens är lagligt, skriver Peter Wegdell, Björn Lundberg och Pär Arvidsson.

”Framtidens bostäder växer i skogen”

DEBATT Bostadsminister Peter Eriksson säger sig vurma för trähus, men samtidigt sänder han helt andra signaler till branschen. Tillämpningen av artskyddet och kilometerskatten försvårar för leverantörerna, skriver riksdagsledamoten Ola Johansson (C).

”Miljömålsberedningen måste vårdas”

DEBATT Miljömålsberedningens överenskommelse måste respekteras och vårdas, annars äventyras den stora politiska enighet som nåtts och som borgar för en långsiktig och framgångsrik klimatpolitik, skriver Johan Hultberg (M), miljöpolitisk talesperson.

”Mer förnybart flygbränsle bättre än skatt”

DEBATT Regeringens föreslagna flygskatt ger bara klimateffekt om svenskarna flyger mindre. Vi tycker det är bättre att stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle och effektivare flygplan, skriver Rickard Nordin och Anders Åkesson (C).

”Fallande elpriser ingen anledning till konkurs”

DEBATT Dagens låga elpriser gör det svårt att överleva som vindkraftägare. Genom att bemöta banken på rätt sätt blir chansen större att lyckas, skriver finansiella rådgivarna Pontus Löfstrand och Paul Nilsson.

”Det viktigaste är att minska utsläppen”

DEBATT/SLUTREPLIK Jordens Vänners kritik är huvudsakligen riktad mot att förändra ”det orättvisa ekonomiska system som orsakat klimatförändringarna”. Hur ett sådant ser ut berättar de dock inte. För oss är det viktigaste att minska utsläppen, skriver Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

”Ge Sverige ett Transportwende”

DEBATT Sverige har förutsättningar att bli en permanent världsutställning för ett oljefritt transportsystem. För att nå dit skulle vi behöva ett Transportwende, liknande Tysklands Energiwende, skriver Roger Bydler (MP) och Karin Svensson Smith (MP).

”Allt för förenklad avgränsning av utsläppen”

DEBATT/SLUTREPLIK I sin debattartikel den 2 juni påstår Hagainitiativets programdirektör att vi tar fel i sak gällande scope 3. Men vi utgår bara från vad Nina Ekelund själv har sagt i en intervju, skriver Andrea Söderblom-Tay och Imanol Rubio Bertilsson, ordförande i Jordens Vänner.