Ingen tjänar på radikalt högre miljökrav

DEBATT FISKE. MSC slår tillbaka mot den kritik som riktats mot certifieringen under våren. För att märkningen ska styra mot mer hållbart fiske måste kraven vara möjliga att uppnå för några av dem som fiskar, skriver Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien.

Sjöfarten: Ge oss besked om transportomställning

DEBATT SJÖFART Den kommande godsstrategin måste främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Tiden börjar rinna ut för regeringen att göra vad de lovat, skriver Pia Berglund, vice vd för Svensk Sjöfart.

Så ska Socialdemokraterna utveckla klimatpolitiken

DEBATT KLIMATPOLITIK Fortstatt stöd till lokala klimatinvesteringar och miljardsatsning på gröna städer. Det är exempel på hur Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla klimatpolitiken, skriver Åsa Westlund, ny miljö- och klimatpolitisk talesperson.

Upprop: Tillsätt den aviserade biogasutredningen

DEBATT BIOGAS Varför tar regeringen inte bättre vara på biogasens potential? Nu lanserar Energigas Sverige, tillsammans med biogasbranschen, ett förslag på en nationell biogasstrategi, skriver elva företrädare för branschen.

Matproducenter – använd ny livsmedelsmärkning

DEBATT LIVSMEDEL Var tredje svensk kan inte skilja på bäst före-dag och sista förbrukningsdag. Men tack vare nya regler för datummärkning kan livsmedelsproducenter hjälpa konsumenterna att slänga mindre mat. Nu bör alla livsmedelsproducenter komplettera sin vanliga bäst före-märkning med den nya frivilliga märkningen, skriver Matsmarts vd Karl Andersson.

Så vill Moderaterna gå vidare med kemikaliearbetet

DEBATT KEMIKALIER Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier i Sverige. Därför föreslår Moderaterna nu tre reformer för att komma närmare målet om en giftfri vardag, skriver moderaternas Maria Malmer Stenergard och  Jesper Skalberg Karlsson.

Missa inte möjligheten med vita certifikat

DEBATT ENERGIEFFEKTIVISERING Så kallade vita certifikat innebär att ett krav läggs på energileverantören att se till att energin används effektivt. Det behöver Sverige införa för att nå målet om noll nettoutsläpp år 2045, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Det här krävs för att e-handeln ska ge miljönytta

DEBATT E-HANDEL E-handeln skulle kunna bli ett miljövänligare alternativ till fysiska butiksbesök. Men det kräver leverans- och beteendeförändringar hos företag och konsumenter, skriver Henrik Pålsson, docent och lektor i förpackningslogistik, Lunds universitet.

Nollenergihus räcker inte

DEBATT PLUSHUS Det är dags att lyfta blicken från nollenergihus och ställa in siktet på plushus. Det behövs för att nå Sveriges klimatmål, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.

Uppmaning till energiministern – ta fram en energifärdplan

För att inte missa klimat- och förnybarhetsmål behöver Sverige konkretisera energipolitiken. Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart, som nu uppmanar energiminister Ibrahim Baylan att lägga grunden för en energifärdplan.

Bomässorna saknar holistiskt perspektiv

DEBATT BOSTAD Sveriges bomässor måste gå från att fokusera på byggnaders utformning till att omfatta ett brett hållbarhetsperspektiv. Det skriver arkitekterna Joakim Kaminsky och Oskar Ivarsson och lyfter fram Sege Park som förebild.

Tandlöst att inte ursprungsmärka drivmedel vid pumpen

BIODRIVMEDEL Att endast redovisa drivmedels ursprungsland och råvaror på leverantörernas hemsidor räcker inte. De flesta är nog överens om att det behöver finnas en tydlig märkning direkt vid pumpen där konsumenterna gör sina val, skriver branschföreträdare för förnybara drivmedel.

”Som att lägga ned sjukhus men lova en julfest”

REPLIK Sedan Moderaterna i en debattartikel erkänt att de vill göra kraftiga nedskärningar i den svenska miljö- och utvecklingspolitiken ägnar sig Maria Malmer Stenergard åt postfaktisk politik i Aktuell Hållbarhet. Det skriver Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Låt besöksnäringen ta större ansvar för bättre inkludering

Trots att besöksnäringen är en av landets snabbaste växande branscher får företagen lite hjälp med att anställa nyanlända. Det är hög tid att hitta ett väl fungerande arbetssätt för att matcha arbetssökande med arbetsgivare, skriver företrädare för besöksnäringen.

”Våga lyfta blicken från diskhon”

SLUTREPLIK Det gläder oss mycket att miljöminister Karolina Skog (MP) instämmer i att vi måste minska behovet av jungfruliga material, avgifta kretsloppen och hitta långsiktiga lösningar. Samtidigt verkar samtalen kring ”sopreformen” dessvärre fortfarande fokusera på fel ände, skriver Pär Larshans och Anders Kihl i en slutreplik till miljöminister Karolina Skog (MP).

M: Vi tredubblar regeringens internationella klimatinvesteringar

DEBATT Efter att Miljöpartiet jämfört Moderaterna med Donald Trumps klimatambitioner slår allianspartiet tillbaka. Moderaterna satsar betydligt mer pengar på klimatinveteringar och forskning, skriver Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

”Sopreform ett nödvändigt steg mot den cirkulära ekonomin”

REPLIK ”I min roll som miljöminister utgår jag från medborgarnas perspektiv. Då blir det tydligt att en sopreform är nödvändig.” Det skriver miljöminister Karolina Skog (MP) som svar till Pär Larshans och Anders Kihl från Ragn-Sellsföretagen som anser att Sverige behöver överge tanken om en sopreform.