Övertramp i debatten om byggreglernas energikrav

Boverkets arbete med att utarbeta nya energikrav i byggreglerna är ingen lätt uppgift. Den får stor betydelse för bebyggelsens utveckling i hållbarhet och med målen halverad energianvändning och fossilfritt. Men den kräver en seriös diskussion och övertänkta förslag, menar Eje Sandberg från Forum för Energieffektivt Byggande i en replik.

Upp- och nervända världen när byggreglerna debatteras

Så länge energikraven i byggreglerna baseras på köpt energi kommer eluppvärmning med värmepumpsteknik att gynnas. Det skriver fjärrvärmebranschens företrädare i en replik på en debattartikel från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen som hävdade motsatsen.

Hållbar AI är en uppdaterad form av CSR

Data kring våra preferenser och beteenden är det nya guldet. Idag integreras AI i människors liv och i vårt samhälle utan att vi kan mäta, identifiera och styra dess konsekvenser i bredare etisk och social kontext. AI skiljer sig från andra teknologiska innovationer då den är självlärande och självskalande. Det är därför kritiskt att AI utvecklas med en hållbarhetslins. Det skriver Elaine Weidman Grunewald och Anna Felländer, grundare av det nystartade AI Sustainability Center.

Sverige kan få världens första klimatpositiva vinter-OS och Paralympics

DEBATT: Någon kommer att få vinter-OS och Paralympics 2026; det avgörande för klimatet är att det blir den med bäst klimatarbete. Vi är helt övertygade att den svenska ansökan har högst klimatambitioner; skulle vi ha fel är det rimligt att de som nu stöttar ansökan kan dra tillbaka sitt stöd. Det skriver ledarna för Sveriges Olympiska Kommitté, Sverigs Paralympiska Kommitté och Fores.

”Så kan Stockholm bli fossilbränslefritt”

KLIMATÅTGÄRDER Det nya styret i Stockholm hade behövt öka takten ytterligare för att vi ska klara målsättningen att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040, skriver Rikard Warlenius (V) och föreslår ett antal åtgärder.

”Därför bör Sverige inte backa om hållbarhetsredovisning”

HÅLLBARHETSREDOVISNING Företag som har lobbat för att vingklippa den obligatoriska hållbarhetsredovisningen borde i stället satsa på att få så ut mycket affärsnytta som möjligt av sitt hållbarhetsarbete, skriver hållbarhetskonsulterna Anders Wennerstrand och Hanna Berheim Brudin.

”Finansbranschen måste ta ansvar för klimatmålen”

FINANS De sju största bankerna i Sverige fortsätter att satsa nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi som i hållbar energi. Det går på tvärs med Parisavtalets mål att finansiella flöden ska stödja en utveckling med låga utsläpp av växthusgaser, skriver företrädare för Diakonia, Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter.

”Textilföretagen måste samarbeta i klimatfrågan”

MODE OCH TEXTIL Den nya rapporten från IPCC visar att större ambitioner är ett måste inom textil- och modeindustrin. Därför är vi glada att FN:s klimatkonvention inom kort lanserar ett nytt regelverk, med syftet att minska klimatpåverkan inom modebranschen, skriver företrädare för WWF.