”Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg”

DEBATT: Vi har inte utnyttjat Greta Thunberg för vår egen vinnings skull. Jag har personligen bett familjen Thunberg om ursäkt för att vi inte varit tydligare gällande vad som skulle ingå i det finansiella prospektet. Det skriver Ingmar Rentzhog, vd för We Don’t Have Time.

”Klimatkompensation är inte att köpa sig fri”

Ibland liknas klimatkompensation med avlatsbrev – att man köper sig fri från synder. Men att “köpa sig fri” är möjligen en snygg men definitivt en osann metafor för klimatkompensation. Det skriver Christian Patay, vd på Tricorona Climate Partner och Mattias Goldmann, vd på Fores.

Jo Stefan Löfven, det behövs bindande regler för svenska företags MR-arbete

Ett lagstadgat krav på genomlysning av riskerna, direkta och indirekta sådana, skulle tvinga företag att investera i kompetensen människorättsliga rättigheter. Det påstådda svenska ledarskapet inom ämnet mänskliga rättigheter och företagande är totalt innehållslöst så som det ser ut  idag. Det skriver människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma.

Granska tobaksindustrins dolda baksida

Barnarbete, överfiske och flygets koldioxidutsläpp – många industrier granskas hårt när det gäller hållbarhet. Men det är få som känner till det utbredda barnarbetet på tobaksfälten eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation

Vi behöver en ”Greta” för byggbranschen också

Trots sina fördelar anses passivhus inte lika prestigefullt och har inte samma PR-värde som andra miljöcertifieringar. Passivhus kräver mer kunskap, men är samtidigt betydligt billigare att certifiera än många andra miljöprojekt. Det skriver Ingrid Westman, civilingenjör, vd och grundare av Friendly Building.

Övertramp i debatten om byggreglernas energikrav

Boverkets arbete med att utarbeta nya energikrav i byggreglerna är ingen lätt uppgift. Den får stor betydelse för bebyggelsens utveckling i hållbarhet och med målen halverad energianvändning och fossilfritt. Men den kräver en seriös diskussion och övertänkta förslag, menar Eje Sandberg från Forum för Energieffektivt Byggande i en replik.

Upp- och nervända världen när byggreglerna debatteras

Så länge energikraven i byggreglerna baseras på köpt energi kommer eluppvärmning med värmepumpsteknik att gynnas. Det skriver fjärrvärmebranschens företrädare i en replik på en debattartikel från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen som hävdade motsatsen.

Hållbar AI är en uppdaterad form av CSR

Data kring våra preferenser och beteenden är det nya guldet. Idag integreras AI i människors liv och i vårt samhälle utan att vi kan mäta, identifiera och styra dess konsekvenser i bredare etisk och social kontext. AI skiljer sig från andra teknologiska innovationer då den är självlärande och självskalande. Det är därför kritiskt att AI utvecklas med en hållbarhetslins. Det skriver Elaine Weidman Grunewald och Anna Felländer, grundare av det nystartade AI Sustainability Center.

Sverige kan få världens första klimatpositiva vinter-OS och Paralympics

DEBATT: Någon kommer att få vinter-OS och Paralympics 2026; det avgörande för klimatet är att det blir den med bäst klimatarbete. Vi är helt övertygade att den svenska ansökan har högst klimatambitioner; skulle vi ha fel är det rimligt att de som nu stöttar ansökan kan dra tillbaka sitt stöd. Det skriver ledarna för Sveriges Olympiska Kommitté, Sverigs Paralympiska Kommitté och Fores.

”Så kan Stockholm bli fossilbränslefritt”

KLIMATÅTGÄRDER Det nya styret i Stockholm hade behövt öka takten ytterligare för att vi ska klara målsättningen att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040, skriver Rikard Warlenius (V) och föreslår ett antal åtgärder.

”Därför bör Sverige inte backa om hållbarhetsredovisning”

HÅLLBARHETSREDOVISNING Företag som har lobbat för att vingklippa den obligatoriska hållbarhetsredovisningen borde i stället satsa på att få så ut mycket affärsnytta som möjligt av sitt hållbarhetsarbete, skriver hållbarhetskonsulterna Anders Wennerstrand och Hanna Berheim Brudin.

”Finansbranschen måste ta ansvar för klimatmålen”

FINANS De sju största bankerna i Sverige fortsätter att satsa nästan dubbelt så mycket av spararnas pengar i fossil energi som i hållbar energi. Det går på tvärs med Parisavtalets mål att finansiella flöden ska stödja en utveckling med låga utsläpp av växthusgaser, skriver företrädare för Diakonia, Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter.