”Textilföretagen måste samarbeta i klimatfrågan”

MODE OCH TEXTIL Den nya rapporten från IPCC visar att större ambitioner är ett måste inom textil- och modeindustrin. Därför är vi glada att FN:s klimatkonvention inom kort lanserar ett nytt regelverk, med syftet att minska klimatpåverkan inom modebranschen, skriver företrädare för WWF.

”Begreppet klimatpositiv riskerar att vilseleda”

KLIMATKOMPENSATION Marknadsföring av klimatkompensation för mer än 100 procent av en produkts utsläpp riskerar att vilseleda konsumenter att tro att produkterna är positiva för klimatet, trots höga bruttoutsläpp av växthusgaser, skriver företrädare för Hagainitiativet.

”Ny möjlighet att skapa hållbara pensioner”

INVESTERING Riksdagen står inför en ny möjlighet i och med utskottsbehandlingen av nya regler för våra statliga pensionsfonder, AP-fonderna, som började den 25 oktober. Finansutskottet har nu till den 15 november på sig att utforma regler som ger oss pensioner som är långsiktigt hållbara både ekonomiskt och för klimatet, skriver Rolf Lindahl, ansvarig för klimatfrågor, Greenpeace i Sverige.

”Så kan Sverige plastbantas”

PLAST Snegla på framgångarna med Fossilfritt Sverige och ta fram en national färdplan för plast, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

Ge kommunerna makten över lånecyklarna!

Lånecyklar är en viktig pusselbit i den nödvändiga transportomställningen. Men lånecyklarna måste regleras. Runt om i Stockholm står nu ett otal låsta och ofta trasiga lånecyklar från företag som gått i konkurs. Kommunerna behöver nu verktyg för att lösa problemen. Det skriver Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores, och Anna Lindén, beteendeansvarig på 2030-sekretariatet.

”Så kan insamling och lagring av koldioxid finansieras”

KOLDIOXIDLAGRING Koldioxidbudgeten för 1,5-gradersmålet är förbrukad på valdagen den 9 september. Om vi skall klara målet måste alltså varenda ton vi släpper ut i fortsättningen fångas in igen, skriver företrädare för KTH, Chalmers, Hagainitiativet, Linköpings universitet och Fores.

”Stockholm måste odla sin egen mat”

NÄRODLAT Stockholms stad, tillsammans med Stockholms län, måste likt Paris se över vad vi har för möjligheter att sörja för en större del av vår egen matproduktionen, skriver Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stad,  Martin Ådahl (C) chefsekonom och Gustav Hemming (C) miljölandstingsråd.