Nytt centrum för grönt näringsliv planeras i Uppsala

I projektet ”Green Innovation Park” ska 200 företag inom de gröna näringarna inrymmas på Campus Ultuna. Tanken är att näringslivet ska utbyta erfarenheter med studenter och forskare.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Akademiska Hus vill bygga ett centrum för grönt näringsliv i Uppsala. Syftet med projektet som fått namnet ”Green Innovation Park” är att cirka 200 företag inom de gröna näringarna ska etablera sig i Campus Ultuna i Uppsala. Genom att blanda akademi och näringsliv vill man skapa en kreativ innovationsmiljö med aktiv samverkan mellan företag, forskare och studenter.

”Green Innovation Park”, som fått stöd av bland andra Uppsala kommun och Tillväxtverket, ska inrymma inkubatorsverksamhet, företagshotell för små företag och god tillgång på mark för att bygga nya lokaler till större företag. De företag som väljer att etablera sig i området ska även få tillgång till forskningsinfrastruktur som avancerad apparatur, laboratorier och databaser vid SLU är tanken.