Nytt fartyg övervakar fisket

- Den vetenskapliga kunskapen om fiskbestånden är avgörande för att kunna fatta politiska beslut som leder till ett hållbart fiske, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen tog beslutet i dag om det nya undersöknings- och forskningsfartyg, som ersätter det tidigare forskningsfartyget Argos som togs ur drift 2011. Fartyget ska samla in data om miljötillståndet i haven och ge underlag för politiska beslut om till exempel fiskekvoter och åtgärder för en bättre havsmiljö.

– Det är viktigt att Sverige nu får ett eget fartyg och inte längre behöver förlita sig på möjligheten att hyra fartyg från andra länder för att kunna bedriva forskning om fiskbestånden i våra vatten. Den vetenskapliga kunskapen om fiskbestånden är avgörande för att kunna fatta politiska beslut som leder till ett hållbart fiske. Därför är det viktigt att säkerställa, ytterligare stärka och utveckla svensk forskningskompetens, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– För att vi ska kunna fatta välgrundade beslut och säkra en god havsmiljö så krävs att vi kan samla in data om miljötillståndet i havet, vilket möjliggörs av det nya fartyget, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) står som ägare till fartyget medan Sjöfartsverket ansvarar för driften och underhållet.