Nytt granulat ska minska mikroplasterna från konstgräsplaner

Konstgräsplantillverkaren Unisport lanserar i veckan ett nytt växtbaserat granulat för konstgräsplaner. Enligt företaget bryts granulatet ned på 18 månader i vatten.

Foto: manfredrichter/Pixabay

Enligt Unisport kan produkten bidra som lösning på problemen med utsläpp av mikroplaster där konstgräsplaner ibland pekats ut som en viktig källa. Det nya konstgräsgranulatet är producerat av restprodukter från sockerrörstillverkning.
”Den här granulatet är biologiskt nedbrytningsbar vilket är unikt på marknaden i dag. Hamnar den i vatten kommer den att brytas ned på cirka 18 månader”, säger Andreas Jakobsson, affärsområdeschef på Unisport, till Aktuell Hållbarhet.

Har det gjorts någon livscykelanalys på produkten och hur klarar den sig i så fall mot fossilbaserade material?
– Volymerna är stora då det handlar om rester från sockerrör som annars hade gått till kompost. I framtiden kan tekniken säkert användas med andra biologiska råvaror. Vi ser det som ett steg i rätt riktning för att hantera problemen med mikroplaster.

Företaget Svensk Däckåtervinning, som producerar granulat från uttjänta bildäck, tycker att det är viktigt att det görs en noggrann livscykelanalys vid val av material till konstgräsplaner.
– Efter de första rapporterna om mikroplaster från konstgräsplaner har det gjorts mer noggranna studier som visar att okontrollerade utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner är betydligt mindre än man från början befarade. Vi tycker att det är viktigt att man ser på helheten och gör rejäla livscykelanalyser. I dessa typer av livscykelanalyser klarar sig återvunna däck ofta väldigt bra jämfört med andra material, säger Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning, till Aktuell Hållbarhet.