Nytt projekt ska minska avfallet från take away-mat

Flergångslådor och pantsystem för förpackningar testas i ett nytt projekt för att minska mängden skräp från take away-mat.

Ett nystartat projekt med fastighetsbolagets Vasakronansfastighet Klara Zenit i Stockholm där bolaget har sitt huvudkontor som testplats ska undersöka om flergångslådor med ett pantsystem kan bidra till att minska skräpet från take away och engångsförpackningar. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Vasakronan, Ragn-Sells och Håll Sverige Rent och kommer pågå under ett år.
”Take away är en företeelse som ökar, inte bara i Sverige utan i hela världen, så det finns stora behov av att hitta nya lösningar snabbt. Genom att minska användningen av engångsförpackningar sparar vi både resurser och minskar nedskräpningen, eftersom engångsartiklar är en stor bidragande faktor till skräp som hamnar i naturen”, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL, i en kommentar.

Tillsammans med medarbetarna på Vasakronan och de restauranger som ligger i byggnaden, eller i närliggande fastigheter, ska projektet testa nya typer av lösningar som till exempel flergångslådor och pantsystem på förpackningar. Ersättningsalternativen ska testköras under några månader och kontinuerlig återkoppling inhämtas från restaurangerna för att se vilka förbättringar som kan göras.

Med projektet vill Vasakronan dels öka medvetenheten hos den egna personalen, dels undersöka hur de som hyresvärd kan skapa incitament för de hyresgäster som säljer take away att tillhandahålla andra typer av lösningar.

Åsa Stenmarck säger i en kommentar att syftet med projektet till stor del även är att uppmärksamma kunderna på problemet med de mängder med avfall som uppstår på grund av engångsförpackningar.
”Sen ska det bli roligt att testa de olika lösningarna och se hur man kan utveckla dem till större skala”, säger Åsa Stenmarck.