Nytt rekordår för tyska solkraften

2012 blev ett nytt rekordår för Tysklands solenergiinstallationer, trots en rejäl avmattning det fjärde kvartalet då subventionerna minskade.

Tysklands solenergikapacitet ökade med mer än 7,6 gigawatt under 2012, vilket slår 2011 och 2010 års nivåer (7,5 respektive 7,4 gigawatt). En starkt bidragande orsak är de generösa statliga feed in-tarifferna, som producenterna har garanterade i 20 år, skriver Planet Ark.

Kritiker menar dock att den subventionerade förnybara energin skapar kostnader och äventyrar den kortsiktiga ekonomiska tillväxten. Därför har regeringen enats om att minska subventionerna. Mellan november och januari har man sänkt feed in-tarifferna med 2,5 procent i månaden – en åtgärd som har fått omedelbar effekt. Enligt miljöministeriet var sista kvartalets installationer mindre än en femtedel av årstotalen, och nästa år räknar man med endast 3,5 till 4 gigawatt ny installerad solkraftskapacitet.