Nytt robotplan jagar klimatdata

NASA:s nya robotplan Global Hawk kommer att undersöka jordens övre atmosfär.

NASA har börjat flyga obemannade plan för att noggrannare kunna utforska jordens atmosfär. Tre flygplan har utrustats med observationsinstrument som kan samla mer precis data än satelliter. Till skillnad från bemannade observationsplan kan de flyga upp till 30 timmar på höga altituder, och färdas till platser som är för farliga för bemannade plan.
– Det finns vissa typer av vetenskaplig data som vi saknar, trots att vi använder satelliter, bemannade flygplan och markbaserade nätverk, säger Robbie Hood, chef på National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) till Technology Review. Organisationen samarbetar med NASA för att konstruera mätinstrument och vägleda vetenskapliga expeditioner. Som exempel nämner Hood att planen kan flyga över en orkan för att övervaka dess intensitetsförändringar, eller över Arktis för att noggrannare undersöka havsisens förändringar.

Planen är utrustade med elva olika instrument för att göra mätningar, kartlägga aerosoler och gaser i atmosfären, avbilda moln, och samla meteorologisk data som till exempel temperaturer, lufttryck och information om vindar.

Robotplanen
kan operera helt självständigt. Före avgång programmerar forskarna planet att flyga till de önskade destinationerna, och sedan navigerar det sig självt. Men planets bana kan även omprogrammeras när det är i luften, och distansstyras vid nödläge.

Förra veckan flögs ett robotplan från NASA:s flygforskningscenter i Kalifornien över Stilla Havet, ett första demonstrationsuppdrag för att uppvisa systemets kapacitet.

Med hjälp av de nya planen kommer man att kunna undersöka den övre troposfären och den lägre stratosfären – delar av atmosfären som reagerar på och bidrar till klimatförändringar på jordens yta, och som tidigare varit svåra att övervaka under längre tidsperioder