Nytt stöd för arbete med särskilt känsliga vattenområden