Ockelbo leder vindkraftsligan

Ockelbo kommun har mest installerad vindkraft, enligt siffror för 2014.

Under året var den installerade effekten i Ockelbo kommun 250 megawatt (MW) och elproduktionen 629 megawatt-timmar. Kommunen, som har 5 765 invånare (2014), hade under 2011 inget vindkraftverk, men har nu 89 stycken.

Tillsammans svarar topp-10-kommunerna för en tredjedel av vindkraftens totala elproduktion i Sverige, konstaterar Energimyndigheten, som uppger att det fanns 2 961 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på 5 097 MW vid utgången av förra året.

Färska siffror visar att installationen av vindkraftverk i landet ökade med 53 procent under 2014 jämfört med 2013. Totalt byggdes 321 nya vindkraftverk med en effekt på 902 megawatt.

Störst förändring har skett i Jämtlands län, som klättrar från sjunde till fjärde största län i installerad effekt. Västra Götalands län står för mest installerad vindkraft av Sveriges län. Länet producerar 15 procent av landets totala vindkraftsenergi.