Ökad möjlighet för kommuner att bidra till Agenda 2030