Ökat fokus på hälsa och säkerhet i hållbarhetsredovisning enligt GRI