”Oklar miljönytta med fastighetsnära avfallsinsamling”