Ola Alterå tonar ned Mauds budskap till Vattenfall

Statssekreteraren på näringsdepartementet, Ola Alterå (c), har inga planer på att be Vattenfall bli fossilfritt före 2050.

– Som ägare kommer staten inte att ha råd att säga att Vattenkraft ska bygga mer kolkraftverk eller inte. Förväntningarna är att Vattenfall ska vara ledande i branschen och en del av lösningen, men affärsansvaret är bolagets. Men det ligger på bolagets ansvar att rapportera till ägarna, säger Ola Alterå.

Ola Alterå menar att Vattenkrafts satsningar på kolkraft dels är resultat av beslut som fattats långt tidigare. Men det finns även en annan förklaring.
– Det är svårt att förstå varför Vattenkraft ska hålla på med kolkraft, men då ska man komma ihåg att det är ett stort europeiskt bolag, säger han.

Bolaget har målet att bli koldioxidfritt före 2050. Regeringen har inga planer på att be Vattenfall om att bli fossilfritt innan dess.
– Hittills har vi inte gjort det iallafall, säger Ola Alterå.