Oljebolag tillverkar flest kemikalier på SIN-listan