Oljeläcka i Nordsjön

En av BPs olje- och gasplattformar har läckt 95 ton olja i Nordsjön.

Oljeläckan som ägt rum cirka 7,5 mil från Shetlandsöarnas kust övervakas från luften av BP som använder sig av modeller för analysera hur oljan rör sig.

För tillfället anser BP att det bästa sättet att hantera oljebältet är att låta oljan lösa upp sig naturligt till havs. Tillsammans med miljöexperter från Oil Spill Response Limited och det brittiska närings- och energidepartementet arbetar företaget samtidigt för att utreda vilka eventuella effekter oljeläckan kan få för miljön och djurlivet.

Oljeläckan tros bero på ett tekniskt problem med det system som ska separera vatten, gas och olja på plattformen. När BP upptäckt läckan i söndags morse stängdes plattformen tillfälligt ner. Shetlandsöarna och den norska kusten är viktiga häckningsplatser för ett stort antal sjöfåglar.