söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (sustainable development goals) och 169 delmål. Hållbarhetsmålen antogs i september 2015 på ett FN-toppmöte i New York och ska vägleda världens utvecklingsarbete fram till år 2030. De ersätter FN:s millenniemål, som världens ledare enades om år 2000, och som har gällt i 15 år. De nya målen för hållbar utveckling handlar bland annat om att avskaffa fattigdom och hunger, att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att uppnå jämställdhet. För att driva på arbetet i Sverige har regeringen tillsatt en delegation för Agenda 2030. Senast den 1 mars 2017 ska delegationen presentera ett förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.


49 organisationer kräver att MR-institutet blir kvar

4 maj, 08:59