Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (sustainable development goals) och 169 delmål. Hållbarhetsmålen antogs i september 2015 på ett FN-toppmöte i New York och ska vägleda världens utvecklingsarbete fram till år 2030. De ersätter FN:s millenniemål, som världens ledare enades om år 2000, och som har gällt i 15 år. De nya målen för hållbar utveckling handlar bland annat om att avskaffa fattigdom och hunger, att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att uppnå jämställdhet. För att driva på arbetet i Sverige har regeringen tillsatt en delegation för Agenda 2030. Senast den 1 mars 2017 ska delegationen presentera ett förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.


Företagsstafett ska lyfta Hultsfreds Agenda 2030-arbete

Agenda 2030

­

En Agenda 2030-stafett i Hultsfred ska samla och lyfta hållbarhetsarbetet i kommunen.

19 november 2021, 10:38