tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Biobränsle

Biobränslen kallas ofta den grupp av bränslen som ska ersätta fossila bränslen för att klara de högsta ställda målen att minska utsläppen av skadliga växthusgaser. Kända biobränslen biogas, etanol och HVO. Energin i biobränslena kallas bioenergi och är kemisk lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes. De största beståndsdelarna i biomassan utgörs av cellulosa, lignin, stärkelse och socker, men många växter innehåller även andra organiska föreningar som är fördelaktiga för energiutvinning ur materialet på grund av deras fysiska uppbyggnad och kemiska sammansättning. Skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen, vars energi i grunden också är kemisk bunden solenergi, är att fossila bränslen tar miljontals år för nybildning medan biomassa bildas ständigt.


Kommuner ställer om fordonsflottor – ändrad reduktionsplikt väcker frågor

11 maj, 07:59