lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekologi

Ekologi är läran som behandlar organismer, deras livsmiljöer och sambandet mellan dem. Ekologi kan till exempel beskriva en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelningar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi. I dagligt tal används ekologi i begreppet ekologisk mat eller ekomat, det vill säga mat som kommer från odlingar eller djurhållning som är certifierade för vissa regler och bland annat är fria kemikalier.


Svensk värderingsmodell ska lyfta biologisk mångfald – ersätter rankning av företagens arbete

22 maj, 08:53