Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekologi

Ekologi är läran som behandlar organismer, deras livsmiljöer och sambandet mellan dem. Ekologi kan till exempel beskriva en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelningar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi. I dagligt tal används ekologi i begreppet ekologisk mat eller ekomat, det vill säga mat som kommer från odlingar eller djurhållning som är certifierade för vissa regler och bland annat är fria kemikalier.


10 tips för en hållbar jul

21 december 2017, 10:29