fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Förnybar Energi

Till de förnybara energikällorna räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. Energianvändning från förnybara källor leder inte till någon nettotillförsel av växthusgaser till atmosfären, till skillnad från fossila energikällor.


Så mycket ökade solkraften globalt förra året

Energi

­

Ny statistik visar att förnybar energi stod för merparten av den installerade effekt som kom på plats under 2022.

Idag 13:51