söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Global Compact

FN:s Global Compact är världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet. Global Compact bygger på 10 företagsprinciper kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna bygger i sin tur på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, världsfacket ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen. Totalt 12 000 organisationer, varav 8 000 företag, har i dag skrivit under Global Compacts 10 riktlinjer. I Sverige står 286 organisationer, varav 127 företag, bakom Global Compact. Global Compact leds i dag av danskan Lise Kingo.


Ny rapport: Därför riskerar Sverige förlora mångmiljardinvesteringar

28 februari, 08:00