Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimatavtalet

I december 2015 enades 195 länder om ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. Avtalet var på många sätt historiskt - det var första gången som så många länder, efter 20 års FN-processer om klimatet, kom överens om att minska utsläppen. En grundbult i avtalet är skrivningen om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under två grader och att länderna också ska sträva efter att hålla den under 1,5 grad. Avtalet ska börja gälla från år 2020, men för att det ska träda i kraft krävs att minst 55 av de 195 länderna ratificerar avtalet. Dessa länder måste också stå för mins 55 procent av de globala utsläppen. Avtalet har av många hyllats och av många lyfts som otillräckligt. Kritikerna lyfter bland annat fram att ländernas åtaganden om utsläppsminskningar inte är bindande och sammanvägt inte når upp till tvågradersmålet.


Johan Florén om Swedwatch kritik mot fondbolagen: ”Det är fortfarande en utmaning”

12 december 2017, 12:06