måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen tillsattes av alliansregeringen 2010. Dess uppgift är att komma med förslag till regeringen på hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås. Ledamöter från sju riksdagspartier ingår men också sakkunniga och experter som regeringen har utsett. Tanken med den parlamentariska beredningen är en bred politisk samsyn kring långsiktiga beslut inom de svåraste områdena i miljö- och klimatpolitiken. I mars 2016 föreslog miljömålsberedningen ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 samt en klimatlag. Beredningens ordförande är Anders Wijkman. Ledamöterna är Rickard Nordin (C), Lars Tysklind (FP), Irene Oskarsson (KD), Johan Hultberg (M), Stina Bergström (MP), Matilda Ernkrans (S) och Jens Holm (V).


Miljömålsberedningen får svår start enligt Naturskyddsföreningen

10 januari, 10:13